ضریح امامین عسکریین(ع)به سامراء رسید
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از شبکه خبری العالم،سیج ...
مراسم سالگرد شهدای گمنام دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، مراسم سالگرد تدفین شهدای ...
مراسم یادواره شهدای گمنام در دانشکده علوم و فنون قرآن کریم تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از ایکنا، مراسم یادواره ...
کسب رتبه توسط عضو هیأت علمی و دانشجو دانشکده تفسیر و معارف قرآن در همایش «خمس و تعالی فرهنگی جامعه»
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مقاله عضو هیأت علمی و یکی ...
چهارمین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، چهارمین پیش همایش ملی ...
جلسات دفاع از پایان نامه های قرآنی در دانشکده علوم قرآنی ایلام برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، پایان نامه قرآنی در اسفند و بهمن ...
پایان نامه های قرآنی در مشهد دفاع شدند
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، 3 پایان نامه قرآنی در بهمن ماه ...
دفاع از پایان نامه های قرآنی در ملایر
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، 2 پایان نامه قرآنی در هفته های ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های قرآنی در شاهرود
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، 4 پایان نامه قرآنی، ...
دفاع از پایان نامه های قرآنی در کرمانشاه
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، پایان نامه های قرآنی،...
پایان نامه های قرآنی در تهران دفاع شدند
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، 3 پایان نامه قرآنی در ...
برگزاری کارگاه آموزشی مهدویت در دانشکده علوم قرآنی سبزوار
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از سبزوار ، کارگاه آموزشی مهدویت ...
برگزاری نشست«دانش افزایی معارف فاطمی» در دانشکده علوم قرآنی آمل.
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل، نشست «دانش افزایی معارف ...
انتشار ششمین مقاله علمی - پژوهشی کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده تفسیر و معارف قرآن
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، ششمین مقاله علمی پژوهشی ...