اعزام دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان به مشهد مقدس
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، دانشجویان دانشکده علوم ...
جشن فارغ التحصیلی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، مراسم جشن فارغ التحصیلی ...
برگزاری جشن ولادت پیامبر(ص)و امام جعفر صادق(ع) در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، جشن میلاد با سعادت ...
کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، کارگاه آموزشی با موضوع ...
آشنایی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان با مشاهیر تخت فولاد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، دانشجویان دانشکده علوم ...
نشست تخصصی علوم قرآنی در اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، نشست تخصصی علوم قرآنی ...