برگزاری صد و نهمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و نهمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد....
برگزاری صد و هشتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و هشتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع ...
بازدید سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دوره تربیت مربی قرآن کریم دانشکده اصفهان
سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی ...
برگزاری دوره بصیرتی سیاسی خط امام(ره) با حضور دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان
دوره بصیرتی سیاسی خط امام(ره) با حضور دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مسابقات قرآنی اوقاف
دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مسابقات قرآنی اوقاف استان موفق ...
برگزاری دوره دانش افزایی برای دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در اصفهان
دوره دانش افزایی برای دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی بیست و چهارمین ...
برگزاری سومین جلسه کمیته جذب دانشجو در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
سومین جلسه کمیته جذب دانشجو در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
انجام فعالیت های فرهنگی در سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
کارشناس فرهنگی دانشکده علوم قرآنی اصفهان عملکرد فرهنگی و قرآنی این دانشکده ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه «پیام های کاربردی فرازها و آیات با تکیه بر مجموعه ...