چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله آموزه های قرآنی
مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان با عنوان «ملاک ...
برگزاری دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد توسط انجمن علمی دانشکده اصفهان و مشهد
دورهٔ مجازیِ مطالعاتی کتاب «الاتقان فی علوم‌القرآن» با رویکرد آمادگی برای ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری صد و بیست و هفتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و هفتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری صد و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار ...
آغاز امتحانات پایانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
برگزاری نشست اخلاقی با موضوع سبگ زندگی امام راحل از سوی دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی اصفهان نشست اخلاقی به صورت مجازی ...
برگزاری مصاحبه دوره آموزشی «طرح ولایت کشوری» ویژه برادران در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
مصاحبه دوره آموزشی «طرح ولایت کشوری» ویژه برادران در دانشکده علوم قرآنی ...
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی زهرا شفیعی جوجیلی در دانشکده علوم قرآنی ...