برگزاری وبینار توجیهی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 99
وبینار توجیهی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ از سوی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه «ریشه یابی انتخاب های غلط با بهره گیری از آیات و روایات و با ...
چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی
مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «نمادهای اخلاقی مناجات خمس عشر امام سجاد(ع) ...
چاپ مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان و استاد مدعو دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله خاورشناسان
مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان و استاد مدعو دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
برگزاری صد و بیست و نهمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و نهمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار ...
شرایط پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی اصفهان تشریح شد
رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان شرایط پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید ...
حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از دانشکده علوم قرآنی اصفهان بازدید ...
برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن کریم استان اصفهان در دانشکده علوم قرآنی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
چهل و سومین دوره از مسابقات قرآن کریم استان اصفهان در مرحله استانی در ...