برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پايگاه قرآني-دانشگاهي ايحاء از اصفهان، پايان نامه يكي از دانشجويان ...
بازديد مدير كل اوقاف اصفهان از نمايشگاه وقف دانشكده علوم قرآني این استان
مدير كل اداره اوقاف و امور خيريه استان اصفهان از نمايشگاه وقف در دانشكده ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحا از اصفهان، پایان نامه قرآنی یکی از ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، پایان نامه قرآنی یکی ...
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، کارگاه مقاله نویسی با ...
نشست همسان گزینی ازدواج در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، نشست همسان گزینی ازدواج ...
بازدید دانش آموزان دبیرستانی از دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، دانش آموزان دبیرستان ...
دیدار مسئولین دانشکده علوم قرآنی اصفهان با خانواده معظم شهدا
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، مسئولین دانشکده علوم ...
محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، محفل انس با قرآن کریم ...
دفاع از دو  پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، جلسه دفاع از پایان ...