برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحا از اصفهان، پایان نامه قرآنی یکی از ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، پایان نامه قرآنی یکی ...
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، کارگاه مقاله نویسی با ...
نشست همسان گزینی ازدواج در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، نشست همسان گزینی ازدواج ...
بازدید دانش آموزان دبیرستانی از دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، دانش آموزان دبیرستان ...
دیدار مسئولین دانشکده علوم قرآنی اصفهان با خانواده معظم شهدا
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، مسئولین دانشکده علوم ...
محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، محفل انس با قرآن کریم ...
دفاع از دو  پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، جلسه دفاع از پایان ...
بازدید دانشجویان دانشکده علوم قرآنی از نمایشگاه والشمس بنیاد مهدویت اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، تعدادی از دانشجویان ...
برگزاری بخش آوایی پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، بخش آوایی پانزدهمین ...