بازدید سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دوره تربیت مربی قرآن کریم دانشکده اصفهان
سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی ...
برگزاری دوره بصیرتی سیاسی خط امام(ره) با حضور دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان
دوره بصیرتی سیاسی خط امام(ره) با حضور دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مسابقات قرآنی اوقاف
دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مسابقات قرآنی اوقاف استان موفق ...
برگزاری دوره دانش افزایی برای دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در اصفهان
دوره دانش افزایی برای دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی بیست و چهارمین ...
برگزاری سومین جلسه کمیته جذب دانشجو در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
سومین جلسه کمیته جذب دانشجو در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
انجام فعالیت های فرهنگی در سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
کارشناس فرهنگی دانشکده علوم قرآنی اصفهان عملکرد فرهنگی و قرآنی این دانشکده ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه «پیام های کاربردی فرازها و آیات با تکیه بر مجموعه ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه «تبیین مؤلفه های سبک زندگی از منظر ادعیه با ذکر شواهد قرآنی ...
آغاز به کار امتحانات پایانی نیمسال دوم 97-98 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...