برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه قرآنی در دانشكده علوم قرآني آمل
پایان نامه قرآنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی آمل دفاع ...
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني ...
نقد علمی کتاب «اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست علمی تخصصی با موضوع نقد کتاب «اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف» اثر محمد ...
برگزاری نشست آزاد اندیشی در دانشکده علوم قرآنی آمل
کرسی آزاد اندیشی با موضوع بررسی جهار آیه نورانی از سوره انسان در دانشکده ...
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی آمل
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری دومین جلسه کارگاه پژوهشی با عنوان « اصول و روش مقاله نویسی » در دانشکده علوم قرآنی آمل
دومین کارگاه پژوهشی با عنوان « اصول و روش مقاله نویسی » با حضور دکتر سید ...
برگزاری نشست نقد و مناظره در دانشکده علوم قرآنی آمل
کرسی نقد و مناظره با موضوع «تحلیل مکتب ادبی در تفسیر امین الخولی» در ...
همایش وقف، علم و فناوری در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
همایش وقف، علم و فناوری با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل ...
همایش یاوران وقف در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
همایش یاوران وقف با تجلیل از عملکرد یکساله دست اندرکاران حوزه اوقافی و ...