برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی آمل
دومین جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاری جلسه اداری در خصوص جذب دانشجو  در دانشکده علوم قرآنی آمل
جلسه اداری در خصوص جذب دانشجو در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاری کرسی علمی ترویجی با موضوع بررسی تفسیری آیه ۱۸سوره زمر در دانشکده علوم قرآنی آمل
کرسی علمی ترویجی با موضوع بررسی تفسیری آیه ۱۸سوره زمر در دانشکده علوم ...
چاپ مقاله مشترک مدیرگروه و معاون دانشکده علوم قرآنی آمل در دو فصلنامه پژوهش ديني
مقاله مشترک مدیرگروه و معاون دانشکده علوم قرآنی آمل در شماره 40 دو فصلنامه ...
چاپ مقاله  مشترک  مدیرگروه و رییس دانشکده علوم قرآنی آمل در پژوهشنامه علوم و قرآن و حدیث
مقاله مشترک مدیر گروه و رییس دانشکده علوم قرآنی آمل در شماره ۲۶ دوفصلنامه ...
پايان نامه «بررسی سیاست‌های عدم کاهش جمعیت از منظر علم و دین» دفاع شد
جلسه دفاعیه پایان نامه «بررسی سیاست های عدم کاهش جمعیت از منظر علم و دین» ...
انتشار ویژه‌نامه «قلم دانشجو » با موضوع «ارتحال امام خمینی( ره) و قیام 15 خرداد » در دانشکده علوم قرآنی آمل
ویژه نامه «قلم دانشجو » با موضوع «ارتحال امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد» ...
دیدار معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف و امور خيريه مازندران
جلسه مشترک معاون توسعه مدیدیت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با ...
بازدید معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی آمل  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و هیأت همراه از دانشکده ...
انتشار دومین شماره نشریه مصباح به همّت انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی آمل
دومین شماره نشریه مصباح توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده آمل تهیه و منتشر ...