برگزاري نشست علمی «بازپژوهی نظریه افضلیت قرآن ناطق بر قرآن صامت» در دانشكده علوم قرآني آمل
نشست علمی، تخصصی با موضوع «بازپژوهی نظریه افضلیت قرآن ناطق بر قرآن صامت» ...
انتشار شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل
شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل منتشر ...
برگزاري نشست علمی تخصصی در دانشكده علوم قرآني آمل
نشست علمی تخصصی «کارکرد طرح واره های تصویری در مفهوم سازی رذائل اخلاقی ...
برگزاري كرسي علمي ترويجي با عنوان « نمودهاي آلي و استقلالي عقل در علوم قرآني »  در دانشكده علوم قرآني آمل  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
كرسي علمي ترويجي با عنوان «نمودهاي آلي و استقلالي عقل در علوم قرآني» ...
برگزاري نشست علمی تخصصی با موضوع «تحلیل تفکر سیستمی در قرآن کریم» در دانشكده علوم قرآني آمل
نشست علمی تخصصی با موضوع «تحلیل تفکر سیستمی در قرآن کریم» در دانشكده علوم ...
برگزاري  نشست نقد علمی به مناسب هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشكده علوم قرآني آمل
نشست نقد علمی به مناسب هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشكده ...
برگزاری کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار جامع الاحادیث در دانشکده علوم قرآنی آمل
کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار جامع الاحادیث از سوی انجمن علمی ...
برگزاری  کارگاه مقاله نویسی از سوی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل
کارگاه مقاله نویسی از سوی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار ...
برگزاري ويژه برنامه روز دانشجو در دانشكده علوم قرآني آمل
ويژه برنامه روز دانشجو در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد.