دیدار سرپرست دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان
سرپرست دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ...
طرح «اردوهای جهادی قرآن‌آموزی» در بندرعباس برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از ایکنا ، رئیس دانشکده ...
محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی بندرعباس برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بندرعباس ، محفل انس با قرآن ...
برگزاری  محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی بندرعباس
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بندرعباس ،محفل انس باقرآن کریم ...