برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی بجنورد
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی بجنورد دفاع شد....
مسابقات قرآنی رحمه للعالمین در دانشکده علوم قرآنی بجنورد برگزار می شود
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بجنورد ، مسابقات قرآنی «رحمه ...