بازدید مسئولین دانشکده علوم قرآنی دامغان از خوابگاه دانشجویی خواهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از دامغان، همزمان با ایام پرخیر ...
جشن انقلاب در دانشکده علوم قرآنی دامغان برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از دامغان، مراسم بزرگداشت ایام ...
ادای احترام دانشجویان دانشکده علوم قرآنی دامغان به شهدای آتش نشان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از دامغان، اساتید،کارکنان و دانشجویان ...