ضریح امامین عسکریین(ع)به سامراء رسید
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از شبکه خبری العالم،سیج ...
مراسم یادواره شهدای گمنام در دانشکده علوم و فنون قرآن کریم تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از ایکنا، مراسم یادواره ...
جلسات دفاع از پایان نامه های قرآنی در دانشکده علوم قرآنی ایلام برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، پایان نامه قرآنی در اسفند و بهمن ...
پایان نامه های قرآنی در مشهد دفاع شدند
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، 3 پایان نامه قرآنی در بهمن ماه ...
دفاع از پایان نامه های قرآنی در ملایر
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، 2 پایان نامه قرآنی در هفته های ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های قرآنی در شاهرود
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، 4 پایان نامه قرآنی، ...
دفاع از پایان نامه های قرآنی در کرمانشاه
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، پایان نامه های قرآنی،...
پایان نامه های قرآنی در تهران دفاع شدند
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از تهران ، 3 پایان نامه قرآنی در ...
سومین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه¬های قرآنی و روایی در دنیای معاصر
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ; سومین پیش همایش ملی ...
نشست علمی «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» در تهران برگزار شد
نشست علمی – تخصصی باعنوان «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» با حضور دکتر علی ...