پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 13 دی 1399 ساعت 9:14 http://ihaa.ir/vdccmpqs.2bqso8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم -------------------------------------------------- مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم چاپ شد. متن : چاپ مقاله دکتر محمدی راد در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریمبه گزارش ایحا از مراغه، مقاله دکتر حمید محمدی راد، رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه و عضو هیأت علمی دانشکده، با عنوان مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن" ، در چهارمین شماره "دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم" چاپ و منتشرشد. متن کامل این مقاله در پایگاه نورمگز قابل رویت می باشد . در چکیده این مقاله آمده است: شناخت روش علمی دانشمندان در هر علمی سبب می گردد که از یافته های علمی او به صورت روشمند استفاده بهینه شود. در علوم قرآنی دانشمندانی از دیرباز، آراء و نظریات قابل استفاده ای داشته اند که ابن قتیبه مولف "کتاب تاویل مشکل القرآن" یکی از آنها است . در این نوشتار اهم مبانی و روش های تفسیری ابن قتیبه، با روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است . ابن قتیبه با مبانی ادبی، کلامی و بلاغی و با روش تفسیری اجتهادی و روش تفسیری ادبی شبهات شبهه افکنان و طعن طاعنان به ساحت مقدس قرآن را پاسخ گفته است و شبهات مهم را از قبیل تکرار برخی از آیات و قصص قرآنی، اختلاف قرائات ، نامفهومی حروف مقطعه، تحریف انگاری در قرآن و... که منتقدین با طرح این شبهات، آسمانی بودن قرآن را زیر سوال برده اند و امروزه نیز با تغییر شکل، باز نویسی می شوند، مطرح نموده و پاسخ داده است. کلید واژه ها : ابن قتیبه، " تاویل مشکل القرآن" ، روشهای تفسیری،مبانی تفسیر، شبهات قرآنی