پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 1 دی 1394 ساعت 11:45 http://ihaa.ir/vglf.edjiw6d1tpyaiwwg,..html -------------------------------------------------- عنوان : نشست رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار -------------------------------------------------- متن :