پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 2 آبان 1395 ساعت 13:10 http://ihaa.ir/vglg.t9nrak9y7vq4raap1..html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری نشست توجیهی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد -------------------------------------------------- متن :