پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 18 آذر 1399 ساعت 9:54 http://ihaa.ir/vdciq5az.t1azy2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی قم -------------------------------------------------- کتاب عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی قم با عنوان «بلاغت واژگانی در قرآن» چاپ شد. متن : به گزارش ایحا، کتاب هادی نصیری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی قم با عنوان بلاغت واژگانی در قرآن توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ و روانه بازار شد. این اثر ترجمه ای است از کتاب ارزشمند بلاغة الکلمه نگاشته دکتر فاضل صالح سامرایی که توسط دکتر هادی نصیری عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی قم و محبت علی حسین زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد همین دانشکده ترجمه شده است. این کتاب به واکاوی کاربست مفردات قرآنی با رویکرد بلاغي درقالب یک مقدمه و چند گفتار پرداخته است. نگارنده تلاش کرده است تا با ارائه فهمی روشمند با تاکید بر سیاق خاص وعام آیه ها از راز ورمز واژه گزینی در آیات کتاب الله العزیز پرده بردارد و نشان دهد که در گزینش وچینش هرواژه ای معنایی در خور نهفته است که همانندی برای آن در دیگر واژه ها یافت نمی شود. این اثر افقی نو برای تدبری روشمند در جهت کشف معنای واژه ها وظرافت های بلاغي آیات گشوده است که راهیابی بدان جز با آگاهی از آن روش وبه کارگیری آن ممکن نخواهد بود. مطالعه این اثر به همه علاقمندان معارف قرآنی بویژه دانشجویان ارشد گرایش تفسیر ادبی و گرایش اعجاز قرآن پیشنهاد می شود.