پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 16 آذر 1399 ساعت 10:00 http://ihaa.ir/vdcjoxev.uqevmzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : چاپ مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر -------------------------------------------------- مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر چاپ شد. متن : به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران چاپ شد. مقاله انگلیسی با عنوان فارسی مراد از سبب به عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین با نگارش دکتر رضا سعادت نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دکتر سید سعید میری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان در شماره دوم مجله مطالعات اسلای معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران به چاپ رسید.