برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان «نقد ...
نخستین نشست شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال جاری
نخستین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال جدید برگزار ...
برگزاری نشست ابلاغ برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
نشست ابلاغ برنامه های فرهنگی و اجتماعی ویژه روحانیون مبلغ مستقر در بقاع ...
برگزاری سومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99
سومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99 با موضوع ...
برگزاری سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99
سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 1399 ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان « بررسی ...
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان «بررسی ...
برگزاری دومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99
دومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 1399 برگزار ...
اجرای  مرحله اول طرح  رزمایش همدلی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
مرحله اول طرح مواسات، همدلی و رزمایش کمک های مؤمنانه در دانشکده علوم قرآنی ...
ارائه بسته معنوی رمضان در کانال دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
بسته معنوی و قرآنی رمضان جهت استفاده دانشجویان و اساتید در کانال دانشکده ...