بازدید دکتر کمانکش از دانشکده خمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی ...
اجرای طرح «پنجم‌های پنج تومانی» در دانشکده علوم قرآنی خمین
مسئول بسیج خواهران دانشکده علوم قرآنی خمین از اجرای طرح «پنجم‌های پنج ...
ارائه دروس مجازی در دانشکده علوم قرآنی خمین
دروس آموزشی دانشکده علوم قرآنی خمین به صورت مجازی ارائه می شود.
ضدعفونی خوابگاه های دانشکده علوم قرآنی خمین جهت مبارزه با ویروس کرونا
خوابگاه های دانشکده علوم قرآنی خمین جهت مبارزه با ویروس کرونا ضدعفونی ...
برگزاری بخش آوایی هجدهمین جشنواره قرآن و عترت در دانشکده علوم قرآنی خمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بخش آوایی هجدهمین جشنواره قرآن و عترت در دانشکده علوم قرآنی خمین برگزار ...
برگزاری تریبون آزاد در دانشکده علوم قرآنی خمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تریبون آزاد در دانشکده علوم قرآنی خمین برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای فرهنگی در دانشکده علوم قرآنی خمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
جلسه شورای فرهنگی در دانشکده علوم قرآنی خمین برگزار شد.
بازدید دانشجویان دانشکده خمین از موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خمین از موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی بازدید ...
پذیرش مقاله دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خمین در هفتمین همایش  ملی مطالعات و تحقیقات نوین
مقاله دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خمین در هفتمین همایش ملی مطالعات و ...
شروع امتحانات پایان ترم در دانشکده علوم قرآنی خمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایان ترم نیم سال اول تحصیلی 99-98 در دانشکده علوم قرآنی خمین ...