دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار ...
اجرای مرحله دوم طرح مواسات و همدلی در دانشکده علوم قرآنی خوی
مرحله دوم طرح مواسات و همدلی در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
برگزاری جلسه «گفت‌وگوی ویژه ریاست دانشکده علوم قرآنی خوی با دانشجویان» به صورت مجازی
جلسه «گفت‌وگوی ویژه ریاست دانشکده علوم قرآنی خوی» با دانشجویان به صورت ...
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه دانشگاه تربیت مدرس
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن ...
برگزاری اولین جلسه شواری اداری دانشکده علوم قرآنی خوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
اولین جلسه شواری اداری دانشکده علوم قرآنی خوی با حضور سرپرست دانشکده و ...
فعالیت‎های مجازی دانشکده علوم قرآنی خوی
دانشکده علوم قرآنی خوی نیز همچون دیگر مراکز آموزشی با توجه به شیوع ویروس ...
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در مجله پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ...
قبولی 16 نفر از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خوی در آزمون آموزش وپرورش
تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خوی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...
ضدعفونی روزانه و مستمر بخش های مختلف دانشکده علوم قرآنی خوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
بخش های مختلف دانشکده علوم قرآنی خوی بصورت مستمر و روزانه ضدعفونی می شوند...
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجازی در دانشکده علوم ...