برگزاری کارگاه آموزشی و مانور اطفاء حریق در دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، دوره آموزشی و مانور ...
مراسم گرامیداشت 9دی در مراغه برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، مراسم گرامیداشت ۹دی ...
کارگاه آموزشی«خطرات فضای مجازی» در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، کارگاه آموزشی «خطرات ...
برگزاری نشست علمی در دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، نشست علمی، با عنوان ...
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ...
بازدید دانش آموزان دبیرستانی از دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ،دانش آموزان دبیرستان ...
گرامیداشت هفته بسیج در دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، مراسم گرامیداشت هفته ...
برنامه های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مراغه ، برنامه های روز ملّی ...