فراخوان مقاله دوفصلنامه تخصصی «پژوهش نامه نقد آراء تفسیری» دانشکده علوم قرآنی مشهد
دوفصلنامه تخصصی «پژوهش نامه نقد آراء تفسیری» دانشکده علوم قرآنی مشهد فراخوان ...
حضور عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد در کنفرانس دوسالانه فرهنگستان علوم برلین
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد در کنفرانس بین المللی فرهنگستان ...
تألیف کتاب «بن مایه های امامتی در قصه های قرآنی» توسط عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد
کتاب «بن مایه های امامتی در قصه های قرآنی» توسط دکتر محسن دیمه کارگراب ...
موفقیت دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد در دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
37 نفر از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد موفق به دریافت گواهی تربیت ...
نگارش کتاب «عنایات امام رضا(ع) به روایت عالمان» توسط دانش آموخته دانشکده علوم قرآنی مشهد
کتاب «عنایات امام رضا(ع) به روایت عالمان» به نگارش فتح الله درخشان دانش ...
کسب عنوان شایسته تقدیر مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد در نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد با عنوان «واکاوی مواجهه امام ...
تألیف کتاب «امام حسین(ع)در منابع کهن» توسط استاد دانشکده علوم قرآنی مشهد
کتاب «امام حسین(ع) در منابع کهن» نوشته دکتر احمد ترابی از اساتید دانشکده ...
کارگاه آشنایی با پايگاه هاي اطلاعاتي و جست و جوي پيشرفته در دانشکده علوم قرآنی مشهد
کارگاه آشنایی با پايگاه هاي اطلاعاتي و جست و جوي پيشرفته در دانشکده علوم ...
مصاحبه تصویری خبرگزاری ایکنای خراسان رضوی با دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد
به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه، خبرگزاری ایکنای خراسان رضوی با دانشجویان ...
برگزاری جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد
جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.