تجدید میثاق دانشجویان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد با شهدای مشهدالرضا(ع)
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، دانشجویان خواهر بسیجی ...
کنفرانس بین المللی عدالت و اخلاق در مشهد برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، کنفرانس بین المللی عدالت ...
جشن میلاد امیرالمؤمنین (ع) در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، جشن میلاد امیرالمؤمنین ...
نشست تخصصی جریان شناسی انتقادی قرآنیون در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، نشست تخصصی جریان شناسی ...
برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی روش تفسیری قرآن به قرآن در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، نشست تخصصی آسیب شناسی ...
چاپ مقاله اساتید دانشکده علوم قرآنی مشهد در فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، مقاله اساتید دانشکده تربیت ...
دفاع از پایان نامه «لغزش های مترجمان معاصر در ترجمه واژگان دخیل در قرآن کریم»
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشد، جلسه دفاعیه از پایان نامه ...
نشست تخصصی اعجاز عددی قرآن در دانشکده علوم قرآنی مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، نشست تخصصی اعجاز عددی ...
کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، کارگاه آموزشی تدوین پایان ...
مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، در ایام سوگواری شهادت ...