کلاس های آموزشی پنجمین جشنواره مسیر خوشبختی در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، کلاسهای آموزشی پنجمین ...
برگزاری بخش کتبی مرحله مقدماتی پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت در مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، بخش کتبی مرحله مقدماتی ...
ارائه ایده‌های جدید؛ راه‌حل تولید سوغات معنوی با محوریت قرآن
قاری و داور قرآن کریم، ارائه ایده‌های جدید در استاد تجوید دانشکده تربیت ...
برگزاری نشست مسئولین دانشکده علوم قرآنی مشهد با دانشجویان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، نشست صمیمی مسئولین دانشکده ...
حضور یکپارچه دانشجویان علوم قرآنی مشهد در راهپیمایی ۲۲بهمن
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، دانشجویان دانشکده علوم ...
برگزاری بخش آوایی پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرانی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، بخش آوایی پانزدهمین جشنواره ...
برگزاری نمایشگاه کتاب موضوعی در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، نمایشگاه کتاب موضوعی ...
برگزاری کارگاه آموزشی امداد،نجات و ایمنی در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، کارگاه آموزشی امداد و ...
نشست مشترک رئیس دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، رئیس دانشکده علوم قرآنی ...
خدمت به قرآن و اهل بیت از توفیقات الهی و یک دعوت است
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، مدیر کل اوقاف و امور ...