مروري بر كارگاه آموزشي مطالعات ميان رشته اي در دانشكده علوم قرآني مشهد
کارگاه آموزشی با عنوان «مطالعات میان رشته ای قرآنی در غرب» با حضور عضو ...
برگزاري کارگاه آموزشي «کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن » در دانشكده علوم قرآني مشهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کارگاه آموزشي«کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن » در دانشكده ...
مروري بر کارگاه آموزشي «کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن » در دانشكده علوم قرآني مشهد
کارگاه آموزشی با عنوان «کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن» با ...
برگزاري کارگاه آموزشی مطالعات میان رشته ای قرآنی در دانشكده علوم قرآني مشهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
کارگاه آموزشی مطالعات میان رشته ای قرآنی در دانشكده علوم قرآني مشهد برگزار ...
آغاز امتحانات پایان نیمسال اول ۹۹-۹۸ در دانشکده علوم قرآنی مشهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایان نیمسال اول ۹۹-۹۸ در دانشکده علوم قرآنی مشهد آغاز شد.
برگزاری مجلس بزرگداشت مقام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشکده علوم قرآنی مشهد
مجلس گرامیداشت مقام شامخ سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ...
برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده علوم قرآنی مشهد
نمایشگاه کتاب انتشارات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشکده ...
آغاز نشست کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در مشهد
نشست کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در دانشکده علوم ...
کارگاه آموزشی کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن
کارگاه آموزشی با عنوان کارکرد زبان شناسی در تاریخ گذاری آیات قرآن با حضور ...
نشست ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد
جلسه اجرایی هشتمین جشنواره مسیرخوشبختی با حضور دبیر ازدواج دانشجویی کشور،...