ترجمه کتاب «اسلام و امنیت اجتماعی» منتشر شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از میبد ، کتاب «اسلام و امنیت اجتماعی» ...
گفت و گو با خواهر شهید ابراهیم هادی درخصوص ویژگی های این شهید والامقام در میبد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از ایکنا ، در حاشیه مراسم ...