برگزاری نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در محلات

16 تير 1398 ساعت 16:50

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در مرکز آموزش عالی محلات برگزار شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور در مرکز آموزش عالی محلات برگزار شد که در ابتدای این نشست دکتر حسن خلیلی رییس دانشگاه، ضمن خیر مقدم به میهمانان، نکاتی را در خصوص مسائل مهم حوزه دانشجویی ایراد کرد.
در ادامه کلیپی از عملکرد حوزه دانشجویی مرکز در سال ۱۳۹۷ برای حضار پخش شد و سپس معاونین دانشجویی ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۷، به مباحثی درخصوص برنامه ریزی جهت آمادگی در سال تحصیلی جدید و بررسی مهمترین مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی پرداختند.
همچنین معاونین پیشنهادات و تجربیات خود را در رویایی با مشکلات این حوزه ارائه کردند.
در این نشست معاونین دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نیز حضور داشتند.
در پایان این نشست نیز میهمانان از پارک سرچشمه و گلخانه های شهرستان بازدید کردند.


کد مطلب: 9398

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdca.onok49nea5k14.html

ایحا
  http://ihaa.ir