آیین آغاز سال تحصیلی جدید به همراه استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم قرآنی مشهد

29 مهر 1396 ساعت 13:35کد مطلب: 7187

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vgld.j052yt0f5hf62yyal..html

ایحا
  http://ihaa.ir