دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی

1 مهر 1398 ساعت 21:49

جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی تحت عنوان بررسی دلالت های معنایی انواع حروف قسم در فرآیند ترجمه های قرآنی با تأکید بر ترجمه های آقایان (فولادوند،مکارم شیرازی،الهی قمشه ای) در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء از خوی، جلسه دفاعیه دانشجو نفیسه زارعی، دانشجوی مقطع کارشناسی تحت عنوان بررسی دلالت های معنایی انواع حروف قسم در فرآیند ترجمه های قرآنی با تأکید بر ترجمه های آقایان(فولادوند، مکارم شیرازی،الهی قمشه ای) به راهنمایی آقای دکتر حسین خانی کلقای و به داوری آقای دکتر وحید رضایی حمزه کندی در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 19 پذیرفته شد.
چکیده پایان نامه به این شرح است:
توجه به ساختارهای زبانی قرآن کریم از جمله بررسی دقیق مفاهیم و دلالت های معنایی واژگان قرآنی سبب فهم عمیق و درک درست از متن قرآن می شود. از آنجا که قسم از نظر شکلی یکی از ادوات تأکید در کلام به شمار می آید، که در ارتباط تنگاتنگ با معنا و مخاطبین قرار دارد؛ چگونگی به کار رفتن این عنصر زبانی با تمام ارکان آن، پیوند نزدیکی با درجه تردید یا باور مخاطب دارد، و متکلم بلیغ کسی است که با علم به احوال مخاطب کلامش را در بهترین شکل برای انتقال معنا به کار گیرد.
در این میان حروف قسم (واو، باء، تاء، لام) مبحث مهمی بوده که به کرات در قرآن کریم به کار رفته این حروف دارای جایگاه ویژه ای هستند زیرا هر کدام از این حروف دارای انواع مختلفی هستند که بسیار شبیه یکدیگرند به طوری که گاه به دلیل این شباهت از نظر نقش اشتباه گرفته می شوند، به همین سبب توجه به دلالت های معنایی این حروف در ترجمه های قرآن و یافتن معادل ها و واژگانی که به طور صحیح این حروف را برابرسازی کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است و در طی قرون و اعصار گذشته تلاش مترجمان بر این بوده است که ترجمه دقیقی که بیشترین نزدیکی را با متن قترآن داشته است را ارائه نمایند.
نتایج حاصل از این پژوهش در برابریابی انواع حروف قسم نشان می دهد که آقای فولادوند در برابریابی لام قسم و تاء قسم عملکرد بهتری داشته است. و نیز آقای مکارم شیرازی در برابریابی واو قسم و باء قسم موفق عمل نموده اند، در حالت کلی آقای فولادوند در برابریابی انواع حروف قسم موفق تر عمل نموده در حالی که آقای الهی قمشه ای عملکرد ضعیف تری داشته است.
تفاوت این پژوهش ها با سایر پژوهش ها در این است که در این تحقیق هر چهار حرف قسم گردآوری شده و در فرآیند ترجمه و یافتن معادل صحیح به کار رفته است.


کد مطلب: 9673

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdcg.u9yrak93wpr4a.html

ایحا
  http://ihaa.ir