تجهیز گام به گام خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برای سال تحصیلی جدید

21 شهريور 1398 ساعت 16:34

تجهیز گام به گام خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برای سال تحصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت.


به گزارش پایگاه قرانی دانشگاهی ایحا، تجهیز گام به گام خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برای سال تحصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت.
رفع عیوب موتورخانه ساختمان خوابگاهها و تعویض رادیاتورهای خوابگاه های دانشجویی برادران و خواهران برخی از این موارد است.


کد مطلب: 9600

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vglf.xd1iw6dvxpyaiwwg,..html

ایحا
  http://ihaa.ir