حضور سرپرست دانشکده علوم قرآنی ملایر در خوابگاه برادران

14 آبان 1398 ساعت 20:45

سرپرست دانشکده علوم قرآنی ملایر در خوابگاه برادران حضور یافت.


به گزارش ایحا، سرپرست دانشکده علوم قرآنی ملایر با هدف گفت و گو با دانشجویان و آگاهی از وضعیت خوابگاه ها در خوابگاه برادران حضور یافت.


کد مطلب: 9964

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vgli.qa3ct1a35xz2cttbk..html

ایحا
  http://ihaa.ir