برگزاری امتحانات دانشکده علوم قرآنی قم  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایان سال تحصیلی دانشکده علوم قرآنی قم با رعایت تمهیدات بهداشتی ...
دیدار مسئولان دانشکده علوم قرآنی قم با مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم
مسئولان دانشکده علوم قرآنی قم در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه قم با ...
برگزاری نماز آیات در دانشکده علوم قرآنی قم
با توجه به اعلام رسانه ها و منابع خبری مبنی خورشید گرفتگی در روز یکشنبه ...
جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی قم با موضوع «برگزاری امتحانات»
جلسه شورای اداری با موضوع «هماهنگی برگزاری امتحانات» در دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری جلسه مجازی دفاع پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم
کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم با عنوان «مختصرالبلاغه» منتشر ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم قرآنی قم با ...
کرونا؛ نمایان شدن چهره واقعی غرب و نمایش مهربانی و ایثار ملت ایران
کرونا همان اندازه که چهره واقعی فرهنگ غرب را نمایان کرد، باعث شد تا صحنه‌های ...