جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شد.
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
مسئول امور فرهنگی دانشکده علوم قرآنی قم پژوهشگر برتر استان شد
مهیار خانی مقدم، مسئول امور فرهنگی دانشکده علوم قرآنی قم، موفق به کسب ...
از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
پذیرش پنج مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم در همایش های مختلف
مقالات دکتر علیرضا کاوند عضو هیأت علمی علوم قرآنی قم در همایش های مختلف ...
بهترین وقف ها، وقف در حوزه علم و فناوری است
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی قم در همایش «وقف علم و فناوری» ...
مسئول جدید بسیج دانشجویی خواهران دانشکده علوم قرآنی قم منصوب شد
مسئول جدید بسیج دانشجویی خواهران دانشکده علوم قرآنی قم منصوب شد.
اعتراض دانشجویان دانشکده تفسیر و معارف قرآن به اظهارات سخیف ترامپ
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، دانشجویان دانشکده تفسیر ...
آغاز همکاری های دانشکده تفسیر و معارف قرآن و دانشگاه حضرت معصومه(س)
همکاری های فرهنگی و آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم با دانشگاه حضرت معصومه(س) ...
تشریح برنامه های شاخص فرهنگی دانشکده علوم قرآنی قم در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشکده ...