چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیأت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مقاله علمی – پژوهشی عضو ...
ترجمه کتاب «اسلام و امنیت اجتماعی» منتشر شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از میبد ، کتاب «اسلام و امنیت اجتماعی» ...
مدیر جدید امور پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منصوب شد
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء ، مدیر جدید امور پژوهشی دانشگاه ...
برگزاری دومین نشست کتاب‌خوان تخصصی قرآن پژوهی در دانشکده علوم قرآنی تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، دومین نشست کتابخوان ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در ملایر
به گزارش پایگاه قرآنی – دانشگاهی ایحاء از ملایر ، جلسه دفاع از پایان نامه ...
دومین کارگاه مهارت و سبک زندگی در پرتو قرآن و روایات در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، دومین کارگاه مهارت و ...
تقدیر از اساتید برتر دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد ، از اساتید برتر دانشکده ...
نشست تخصصی «قران و رسانه» در دانشکده علومک قرآنی شاهرود برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شاهرود ، نشست تخصصی «قرآن و ...
مراسم اختتامیه فراخوان مقاله و پایان نامه اداره کل ارشاد استان آذر بایجان غربی برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از خوی ، مراسم اختتامیه فراخوان ...
برگزاری کارگاه آموزش نگارش مقاله در دانشکده علوم قرآنی تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، کارگاه آموزشی نگارش ...