چاپ و پذیرش مقالات عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در مجلات علمی مختلف
چاپ و پذیرش هفت مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در یک نیمسال تحصیلی از ...
جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار می شود
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «فرهنگ سازي قرآن كريم درباره جهاد و بازآفريني ...
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع شاخصه های انسان سالم
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان «شاخصه های ...
جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني ...
جلسه دفاع از رساله علمی با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات در ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز، جلسه دفاع از پایان نامه ...
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم نامزد پانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه دین
مقاله هادی نصیری عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم به مرحله دوم پانزدهمین ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در قم برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
جلسه نقد و بررسی کتاب دفاع از ساحت قرآن در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب دفاع از ساحت قرآن با حضور نویسنده این کتاب ...
پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی زاهدان دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشدبا موضوع طرحواره درمانی در قرآن مجید در دانشکده ...