دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه «عوامل وآثار اتحاد امت اسلام در تفاسیر شیعه با محوریت تفسیر ...
انتشار مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی«مطالعات راهبردی زنان»
مقاله «راهکارهای مقابله با ازدواج سفید در جامعه از منظر قرآن و روایات» ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه"عوامل وآثار اتحاد امت اسلام در تفاسیر شیعه با ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «معناشناسی واژگان انسان، بشر، آدم در قرآن» ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «منطق قرآنی جهاد کبیر و الزامات آن در بیانات ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه «نقد و بررسی دیدگاه روان‌شناسان در مورد ذهن از ...
پایان نامه قرآنی در قم دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «بررسی عوامل مؤثر در تربیت شخصیت ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «چالش های تحقق تمدن ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در قم برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار ...
مناظره تحلیلی_علمی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
مناظره تحلیلی_علمی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام ...