انتشار شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل
شماره دوم دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قرآني دانشكده علوم قرآني آمل منتشر ...
افتتاح سالن مطالعه کتابخانه تخصصی دانشکده علوم قرآنی شیراز
بخش مرجع و سالن مطالعه کتابخانه تخصصی دانشکده علوم قرآنی شیراز افتتاح ...
پایان نامه قرآنی دانشجوی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه دفاع شد.
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع ...
برگزاری کارگاه مقاله نویسی به صورت مجازی در دانشکده علوم قرآنی تهران
دومین جلسه کارگاه مقاله نویسی به صورت مجازی در دانشکده علوم قرآنی تهران ...
كتاب «جريان شناسي مطالعات قرآن معاصر» در دانشكده علوم قرآني زاهدان نقد شد
جلسه مجازي نقد كتاب «جريان شناسي مطالعات قرآن معاصر» نوشته دکتر علي شريفي ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه «ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻓﺮازﻫﺎ و آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ...
برگزاری کارگاه آموزشی «انواع روش های جست و جو و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی» در اصفهان
کارگاه آموزشی «انواع روش های جست و جو و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی» ...
چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرانی مراغه در فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در فصلنامه پژوهش های نهج ...
برگزاری نشست علمی «مقدمه ای بر پایان نامه نویسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
نشست علمی «مقدمه ای بر پایان نامه نویسی همراه با معرفی کتاب "از متن خوانی ...