برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
پذیرش مقاله دکتر محمدی راد در هشتمین همایش علمی پژوهشی ایران
مقاله رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه در هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی ...
برگزاری کارگاه جریان شناسی مطالعات فهم قرآن در ایران در دانشکده علوم قرآنی خوی
کارگاه جریان شناسی مطالعات فهم قرآن در ایران در دانشکده علوم قرآنی خوی ...
چاپ مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در نشریه سراج منیر دانشگاه علامه طباطبایی
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در نشریه سراج منیر دانشگاه علامه طباطبایی ...
برگزاری کارگاه آموزش پروپزال نویسی در دانشکده علوم قرآنی خوی
کارگاه آموزش پروپزال نویسی دردانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی معرفت کلامی
مقاله علمی پژوهشی «بررسي و تبيين تلازُم موجود بين جامعيت دين و ختم نبوت ...
برقراری ارتباط سازمانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با پایگاه نمایه سازی سیویلیکا
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد....
چاپ شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی خوی
شماره سوم دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی ...
انتشار ترجمه و نقد کتاب «جمع القرآن الکریم حفظاً و کتابهً» تألیف عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد
ترجمه و نقد کتاب «جمع القرآن الکریم حفظاً و کتابهً» تألیف دکتر مجتبی محمدی ...
انتخاب خانم اخوان مقدم به سمت عضو هیأت مدیره انجمن قرآن و تحول علوم ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سرکار خانم دکتر زهره اخوان مقدم به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن قرآن و تحول ...