برگزاری نشست پژوهشی با موضوع «برادری در سیره نبوی» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
نشست پژوهشی با موضوع «برادری در سیره نبوی» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی
مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه ...
نشست «وقف در قرآن و روایات(با نگاهی به موقوفات قرآنی)» برگزار می‌شود
نشست «وقف در قرآن و روایات(با نگاهی به موقوفات قرآنی)» با ارائه معاون ...
دفاع از پایان نامه «شاخص های بانوی برتر از دیدگاه قرآن و حدیث » در مراغه
جلسه دفاع از پایان نامه «شاخص های بانوی برتر از دیدگاه قرآن و حدیث» با ...
قرارداد پژوهشی بین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و سازمان اوقاف منعقد می‌شود
دکتر کاوند از انعقاد قرارداد پژوهشی بین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و معارف ...
پذیرش مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه در فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی  رضوی
مقاله علمی و پژوهشی عضو هیئت علمی و دانش آموخته دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
رشد چشمگیر فعالیت های امور پژوهشی دانشکده علوم قرآنی قم
کارشناسی امور پژوهشی دانشکده علوم قرآنی قم از رشد چشمگیر فعالیت و اقدامات ...
توافق وزارت ارشاد و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مبنی بر تنظیم تفاهم نامه همکاری
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با معاون قرآن و عترت ...
پایان نامه «آموزه های کلامی در سوره مبارکه یس» در دانشکده علوم قرآنی میبد دفاع شد
جلسه دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «آموزه های کلامی در ...
کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی اسلامی برگزار می‌شود
کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی اسلامی با حضور اساتید مطرح کشوری از ...