انتشار ششمین مقاله علمی - پژوهشی کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده تفسیر و معارف قرآن
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، ششمین مقاله علمی پژوهشی ...
دفاع از دو  پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان ، جلسه دفاع از پایان ...
کسب رتبه برتر مقاله محمد کرمی نیا دانشجوی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مقاله « نقش آفرینی کتاب ...
برگزاری نشست علمی پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، جلسه علمی - پژوهشی در ...
سومین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه¬های قرآنی و روایی در دنیای معاصر
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ; سومین پیش همایش ملی ...
نشست پژوهشی علم سوره شناسی و اهداف در آمل برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، نشست پژوهشی«علم سوره شناسی ...
نشست علمی «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» در تهران برگزار شد
نشست علمی – تخصصی باعنوان «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» با حضور دکتر علی ...
برگزاری نشست علمی در دانشکده علوم قرآنی آمل
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، نشست علمی با موضوع «مقایسه ...
پذیرش و چاپ مقالات دانشجوی دانشکده تفسیر و معارف قرآن در کتاب چاپ شده ی دانشگاه آزاد اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مقالات محمد کرمی دانشجوی ...
درخشش دانشجویان دانشکده علوم قرآنی میبد در فعالیت های پژوهشی _قرآنی استان یزد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از میبد، از پایان نامه های قرآنی ...