پایان نامه مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد با عنوان «بیان تأویلی اهل بیت در شناخت ماهیم ...
دکتر محمد سبحانی یامچی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه
مقاله دکتر محمد سبحانی در کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه «پیام‌های کاربردی فرازها و آیات قرآن(با تکیه بر ...
پایان نامه «معناشناسی واژه منّ در قرآن با محوریت همنشینی و جانشینی» دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد با عنوان «معناشناسی واژه منّ در قرآن با محوریت ...
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 در دانشکده علوم قرآنی تهران
اولین جلسه شورای پژوهشی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 در دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تطبیقی اخلاق و حقوق ...
مجله عیون در دانشکده علوم قرآنی میبد منتشر شد
هشتمین شمارگان مجله تخصصی تفسیر و علوم قرآن عیون در دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «آسیب شناسی عرفان های نوظهور(حلقه،...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان"نفس و ارتباط آن با ...