ارائه مقاله«پدیدارشناسی مقابله با بسترهای نفوذ» در همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از کرمانشاه، مقاله «پدیدارشناسی ...
کارگاه «آموزش نرم افزارهای پژوهشی حوزه علوم قرآنی» در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل، کارگاه آموزشی و پزوهشی«آموزش ...
چاپ مقاله اساتید دانشکده علوم قرآنی مشهد در فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، مقاله اساتید دانشکده تربیت ...
بیش از 8500 عنوان کتاب در کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از اصفهان، مسئول کتابخانه دانشکده ...
دفاع از پایان نامه «لغزش های مترجمان معاصر در ترجمه واژگان دخیل در قرآن کریم»
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشد، جلسه دفاعیه از پایان نامه ...
رونمایی از کتاب «گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوکزنبرگ در کتاب قرائت آرامی ـ سریانی قرآن»
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، از کتاب «گزارش، نقد ...
کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از مشهد، کارگاه آموزشی تدوین پایان ...
کسب رتبه توسط عضو هیأت علمی و دانشجو دانشکده تفسیر و معارف قرآن در همایش «خمس و تعالی فرهنگی جامعه»
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، مقاله عضو هیأت علمی و یکی ...
چهارمین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، چهارمین پیش همایش ملی ...
انتشار ششمین مقاله علمی - پژوهشی کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده تفسیر و معارف قرآن
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، ششمین مقاله علمی پژوهشی ...