چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در فصلنامه علمی پژوهشی مشرق ...
درخشش دانشجوی دانشکده علوم قرآنی مراغه در جشنواره تألیفات برتر علوم انسانی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشکده علوم قرآنی مراغه با عنوان دکترین ...
برگزاری چهارمین کارگاه مهارت افزایی اعضای هیأت علمی
چهارمین کارگاه مهارت افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن ...
بررسی دیدگاه آیات و روایات پیرامون ترور در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «بررسی دیدگاه آیات ...
برگزاری جلسه پیش دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاعیه رساله دکتری با موضوع «نقد و ترجمه کتاب مبانی قرآن از ماسیمو ...
برگزاری جلسه پیش دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاعیه رساله دکتری دانشجو رضا فقیه زاده با موضوع «نظریه سازگاری ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه نقد ترجمه انواع «ال» در ترجمه های فارسی قرآن کریم ...
برگزاری کارگاه «روش تحقیق و مقاله نویسی علمی» در دانشکده علوم قرآنی میبد
کارگاه «روش تحقیق و مقاله نویسی علمی» در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار ...
برگزاری دومین نشست کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی دانشگاه های منطقه ۴ کشور
مدیر امور پزوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از برگزاری دومین نشست ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاعیه پایان نامه با موضوع نقد و بررسی ترجمه های حداد عادل، انصاریان ...