برگزاری کارگاه «روش تحقیق و مقاله نویسی علمی» در دانشکده علوم قرآنی میبد
کارگاه «روش تحقیق و مقاله نویسی علمی» در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار ...
برگزاری دومین نشست کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی دانشگاه های منطقه ۴ کشور
مدیر امور پزوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از برگزاری دومین نشست ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاعیه پایان نامه با موضوع نقد و بررسی ترجمه های حداد عادل، انصاریان ...
درخشش دانشجوی دانشکده علوم قرآنی خوی در هجدهمین جشنواره ملی پایان نامه های برتر قرآنی
پایان نامه دانشجوی دانشکده علوم قرآنی خوی به عنوان پایان نامه برتر هجدهمین ...
پذیرش مقاله دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه
مقاله «روش های ایجاد صلح فرهنگی در نهج البلاغه» به نگارش خانم اخوان مقدم ...
ترجمه کتاب «اللغات في القرآن» توسط عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد منتشر شد
کتاب «اللغات في القرآن» توسط عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد و با ...
برگزاری جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار و طی آن دو طرح اجمالی ...
افتخار آفرینی دانشجوی دانشکده علوم قرآنی قم در هجدهمین جشنواره پایان نامه های برتر قرآنی
پایان نامه فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم با موضوع ...
برگزاری جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه شورای پژوهشی با حضور ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی در دانشکده علوم ...
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مجله علمی پژوهشی
مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با عنوان «تحلیل انتقادی ...