برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی زاهدان دفاع ...
برگزاری همایش استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در کرمانشاه
در این همایش استانی از ۷۳ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۵ عنوان مقاله به عنوان ...
برگزاري مرحله استانی يازدهمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني در آمل
مرحله استانی يازدهمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني با موضوع قرآن كريم ...
همایش استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
همایش استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن ...
در همایش استانی مشترک بین یزد و کرمان، ۴ مقاله از بین ۳۸ مقاله، رتبه برتر را کسب کرده اند
دبیر استانی همایش بین المللی پژوهش های قرآنی؛ در همایش استانی مشترک بین ...
همایش استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در مراغه
همایش استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن ...
جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شد.
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی ویژه طلّاب شهرستان مراغه
کارگاه آموزشی مقاله نویسی با حضور دکتر حمید محمدی راد، روز چهارشنبه (چهارم ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه های قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم ...