برگزاری جلسه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی شاهرود پیرامون مسائل پژوهشی
جلسه مشترک اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی شاهرود پیرامون مسائل پژوهشی ...
چاپ مقاله رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود در فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی
مقاله رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود درسال هشتم شماره 1 تابستان 1399 ...
حضور رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود در جمع فعالان فرهنگی و قرآنی شهرستان
رییس دانشکده علوم قرآنی شاهرود با فعالان فرهنگی و قرآنی دانشجوی خواهر ...
دیدار ریاست دانشکده علوم قرآنی با رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود
ریاست دانشکده علوم قرآنی شاهرود با ریاست آموزش و پرورش این شهرستان دیدار ...
دیدار ریاست دانشکده علوم قرآنی شاهرود با امام جمعه شهرستان
ریاست دانشکده علوم قرآنی شاهرود به همراه معاونت دانشکده با امام جمعه ...
بازدید مسئول بسیج حوزه الحدید ادارات از دانشکده علوم قرآنی شاهرود
مسئول حوزه الحدید شهرستان شاهرود(مسئول بسیج ادارات) از دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری جلسه اداری در دانشکده علوم قرآنی شاهرود
جلسه اداری دانشکده علوم قرآنی شاهرود با حضور ریاست، معاونین و همکاران ...
برگزاری جلسه اداری در دانشکده علوم قرآنی شاهرود
جلسه اداری دانشکده علوم قرآنی شاهرود با حضور ریاست و معاونین دانشکده برگزار ...
دیدار معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف سمنان
جلسه مشترک معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیر ...
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و هیأت همراه از دانشکده علوم قرآنی شاهرود
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به همراه مدیر مالی ...