جشنواره «هندسه حضور» در شاهرود در حال برگزاری است
جشنواره هندسه حضور با مشارکت اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی سمنان و بسیج ...
جشن 22 بهمن در شاهرود برگزار شد
مراسم باشکوه 22 بهمن با حضور اقشار مختلف در شهرستان شاهرود برگزار شد.
برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی شاهرود
با حضور دانشجویان و اساتید، مسابقات حفظ قرآن کریم در بخش کتبی در دانشکده ...
نشست اداری کارکنان دانشکده علوم قرآنی شاهرود برگزار شد
جلسه اداری کارکنان دانشکده علوم قرانی شاهرود با حضور رئیس، معاونان و کارکنان ...
رتبه های برتر آموزشی دانشکده علوم قرآنی شاهرود تجلیل شدند
خواهران دانشجوی دانشکده علوم قرانی شاهرود توانستند رتبه های آموزشی اول ...
برگزاری امتحانات پایان ترم در شاهرود
امتحانات پایان ترم دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی شاهرود آغاز گردید....
نمایشگاه دائمی پوستر و کتاب برپا شد
نمایشگاه دائمی پوستر و کتاب به همت امور فرهنگی دانشکده علوم قرآنی شاهرود ...
جلسه مسولین بسیج  دانشکده علوم قرآنی شاهرود با ریاست دانشکده
مسولین بسیج دانشجویی برادان و خواهران دانشکده و کارکنان دانشکده با ریاست ...
مراسم بزرگداشت 9 دیماه در دانشکده علوم قرآنی شاهرود
مراسم حماسه 9 دیماه شاهرود با حضور اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشکده ...
جلسه دفاع از رساله علمی در دانشکده علوم قرآنی شاهرود برگزار شد
جلسه دفاع پایان نامه در مقطع کارشناسی سرکار خانم الهام شاکری با موضوع ...