سومین باز نشر کتاب «پوشش وحجاب» لنجام شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران، کتاب «پوشش وحجاب»، تالیف ...
برگزاری نشست تخصصی بررسی تطبیقی تکنیک مونولوگ در رمان های معاصر و قصه های قرآن در در دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
حضور قائم مقام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران، قائم مقام دانشگاه علوم ...
جشن میلاد امام علی (ع) در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران، جشن میلاد امام علی (ع) ...
چهارمین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، چهارمین پیش همایش ملی ...
سومین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه¬های قرآنی و روایی در دنیای معاصر
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ; سومین پیش همایش ملی ...
نشست علمی «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» در تهران برگزار شد
نشست علمی – تخصصی باعنوان «تحریف ناپذیری معنوی قرآن» با حضور دکتر علی ...
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان ...
برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده علوم قرآنی تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران، نشست آزاد اندیشی در دانشکده ...
برپایی نمایشگاه یادمان انقلاب اسلامی در دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از تهران ، نمایشگاه «یادمان انقلاب ...