بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی تهران
حجت الاسلام والمسلمین فاتحی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن حضور ...
دانشجویان فعال قرآنی، در بقاع متبرکه و امازادگان به کار گرفته می شوند
رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران در جمع دانشجویان این دانشکده گفت: برای تحقق ...
آغاز بکار دوره‌های آموزش مکالمه عربی در دانشکده علوم قرآنی تهران
دوره‌های آموزش مکالمه عربی در دانشکده علوم قرآنی تهران آغاز به کار کرد....
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «خانواده موفق بر اساس اصلاح باورها» در تهران
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران: خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی ...
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در دانشکده علوم قرآنی تهران
کارگاه آموزشی تحت عنوان «مهارت های زندگی- روابط بین فردی» در دانشکده علوم ...
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد
پایان نامه قرآنی با عنوان«گناهان زبان در آیات و روایات» در دانشکده علوم ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی تهران ...
پایان ناه قرآنی در تهران دفاع شد
پایان نامه قرآنی با عنوان بررسی آراء روبین در دایره المعارف قرآنی لیدن ...
برگزاری جلسه دفاعیه / دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی تهرات برگزار شد....
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.