برگزاری جلسه دفاعیه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه «بررسی و نقد ترجمه‌ی قرآن ولی الله دهلوی براساس نسخه‌های پاکستان ...
همایش«مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب» برگزار می شود
همایش ملی «مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب» با همکاری دانشگاه ...
پایان نامه «راهکارهای قرآنی در حفظ و استمرار دستاوردهای انقلاب اسلامی» دفاع شد
پایان نامه «راهکارهای قرآنی در حفظ و استمرار دستاوردهای انقلاب اسلامی» ...
تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران از مسئول روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی تهران
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران، از مسئول روابط عمومی دانشکده ...
دیدار معاون دانشکده علوم قرآنی تهران با مدیرکل برنامه ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف
معاون دانشکده علوم قرآنی تهران با مدیر کل برنامه ریزی، نظارت و تحول سازمانی ...
پذیرش مقاله همکار علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی
مقاله دکتر عظیم عظیم‌پورمقدم در دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن ...
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم
مقاله دکتر علی محمدی در دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های تفسیر تطبیقی دانشگاه ...
برگزاری سومین جلسه شورای اداری در دانشکده علوم قرآنی تهران
سومین جلسه شورای اداری در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
بازدید سرپرست کتابخانه ها و انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی تهران
سرپرست کتابخانه ها و انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از کتابخانه ...
برگزاری مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت پدر عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران
مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت پدر عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران ...