امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه
مقاله «روش های ایجاد صلح فرهنگی در نهج البلاغه» به نگارش خانم اخوان مقدم و خانم یارمحمدی در فصلنامه علمی پزوهشی النهج پذیرش گرفت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۳
کد مطلب: 9271
 
پذیرش مقاله دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، مقاله «روش های ایجاد صلح فرهنگی در نهج البلاغه» به نگارش خانم دکتر زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و خانم مریم یارمحمدی نویسنده مسئول، مورد تأیید قرار گرفت و در شماره آینده فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه(النهج) منتشر خواهد شد.
فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه متعلق به بنیاد بین المللی نهج البلاغه، نخستین مجله ای است که به شکل تخصصی به موضوعات و مسائل اساسی پیرامون نهج البلاغه پرداخته است.
مدیر مسئول این مجله سید جمال الدین دین پرور و سردبیر عبدالله موحدی محب است.
Share/Save/Bookmark