امتیاز مثبت
۲
 
خوش نظر:
محوری ترین مولفه رسالت حضرت رسول(ص)، تجلی بخشیدن اخلاق و مکارم اخلاقی در این عالم است
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از ملایر، به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در گفتگوی کوتاهی با حجت الاسلام والمسلمین خوشنظر رئیس دانشکده علوم قرآنی ملایر، ایشان به چند سوال ما در خصوص حضرت رسول (ص) پاسخ دادند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۹
کد مطلب: 7381
 
 

میلاد پیغمبر صلی الله علیه و آله مقارن با حوادثی بود این امر نشان دهنده چیست؟
محققان بر این باورند که حوادث مقارن میلاد پیامبر اعظم(ص) جزو اِرهاصات است که به اذن الهی صورت می گیرد، یعنی حوادث خارق العاده و شگفتی در آستانة میلاد حضرت صورت می گیرد تا مردم با مشاهدة آن امور، آماده شنیدن دعوت حضرت ختمی مرتبت (ص) گردند. 

ابعاد شخصیتی حضرت را توضیح دهید؟
توجه به ابعاد شخصیتی حضرت رسول (ص) بسیار حائز اهمیت است تا که در جایی رهبر معظم انقلاب می فرمایند: (( بزرگترین تبلیغ برای اسلام، شاید همین باشد که ما چهرة پیامبر اسلام را برای بینندگان و جویندگان عالم روشن کنیم)). خب نکته ای را که معظم له فرمودند جای تامل و مداقة فراوان دارد؛ یعنی ما با ابعاد مختلف یک دین و مکتب از رهگذر ابعاد شخصیت جامع الاطراف پیشوای آن دین آشنا شویم و این امر ادعای بسیار بزرگی است؛ هیچ یک از مکاتب بشری تا کنون چنین ادعائی نکرده اند و این مختص دین اسلام است که می توان از رهگذر شخصیت جامع الاطراف پیامبر اعظم (ص) به ابعاد مختلف آن راه یافت. ابعاد شخصیتی حضرت فراوان است و لیکن از مهمترین بُعد شخصیتی ایشان که بیانگر هدف رسالت ایشان نیز می باشد، بعد اخلاقی شخصیت ایشان است. در قرآن آمده : (( اِنک لعلی خُلُق عظیم))؛ تو بر اخلاق بزرگ و سترگ هستی. مفسران در مورد این آیه که بر محوری ترین مولفة شخصیت پیامبر(ص) تصریح دارد، گفتارهای ارزشمندی دارند که در جای خود قابل مراجعه است. 

حدیث انما بعثت الاتمم مکارم الاخلاق نشانه چیست  و چرا همواره درباره پیغمبر اکرم درباره مکارم اخلاق ایشان سخن گفته شده است؟
این حدیث بیانگر این حقیقت است  که محوری ترین مولفه رسالت  حضرت رسول(ص)، تجلی بخشیدن اخلاق و مکارم اخلاقی در این عالم است و به صراحت می توان گفت که اولین مکتب اخلاقی که با چارچوب های نظری و عملی مُتقَن پای در این عالم نهاد، مکتب اخلاقی پیامبر(ص) اسلام است که پس از گذشت قرون متمادی، همچنان استوار و پا برجاست.و انسا های سلیم النفس و خداجو را به عینیت بخشیدن اخلاق در جهان توصیه و ترغیب می نماید. و اما این که چرا همواره در باب اخلاق پیامبر (ص) بیش از سایر ابعاد شخصیتی ایشان سخن گفته می شود، پر واضح است؛ زیرا اخلاق و برخورد اخلاقی نقطة آغاز تعامل فردی و اجتماعی و بین المللی است؛ لذا همواره به این بُعد از ابعاد شخصیت پیامبر(ص) توجه بیشتری مبذول می گردد 

سیره تربیتی ایشان چگونه بوده؟
سیرة تربیتی پیامبر اعظم (ص) نیز ابعاد بی شماری دارد.پیامبر (ص) در دعوت دیگران به دین اسلام هیچ گاه معطوف به تحمیل و اجبار و اکراه دیگران نبوده است و نقطة آغاز سیرة ایشان در ابعاد مختلف ؛ از جمله سیرة تربیتی مبتنی بر بصیرت بوده است و لذا در قرآن می فرماید: علی بصیره اَنا و مَن اتبعنی؛ من و پیروانم بر بصیرت هستیم. 

نقش حوزه و دانشگاه در تبیین معارف نبوی چیست؟
بی تردید حوزه و دانشگاه؛ در جایگاه مرجعیت دینی و علمی جامعه ایفای نقش می کنند و جامعه نیز برغم داشتن سلایق مختلف مرجعیت این دو نهاد را پذیرفته است؛ لذا قطعاً نقش حوزه و دانشگاه در تبیین معارف نبوی بی بدیل است و در حوزة نظر و عمل می توانند بسیار راه گشا باشند.

Share/Save/Bookmark