امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله عضو هيات علمي دانشكده علوم قرآني زاهدان در فصلنامه «قرآن، فرهنگ، تمدن»
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی زاهدان در فصلنامه «قرآن، فرهنگ، تمدن» دانشکده علوم قرآنی اصفهان منتشر شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷
کد مطلب: 11667
 
 
به گزارش ایحاء از زاهدان، مقاله «تحليل تحولات تفسير اجتماعي قرآن - مطالعه موردي نظريه حكومتي اسلام» با نگارش دكتر ناظمي عضو هيات علمي دانشكده علوم قرآني زاهدان در فصلنامه علمي «قرآن، فرهنگ و تمدن» دانشكده علوم قرآني اصفهان چاپ شد.

در چكيده اين مقاله چنين آمده است:
تفسیر اجتماعی یکی از گرایش های نوین تفسیری است، که بیش از یک سده از پیدایی آن میگذرد. با اینکه در آثار تفسیرپژوهی، جوانب آن شناسانده شده، اما تاکنون تحولات رخداده در آن و فراز و فرودهایش بررسی نگردیده است. از دیگرسو، از مهمترین مباحثی که در تفاسیر اجتماعی بازتاب زیادی دارد، تلاش مفسران جهت استنباط نظریه حکومتی اسلام است.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین و تحلیل نظریه حکومتی اسلام از نگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه می‌پردازد و در صدد است، به طور نسبی، تحولات پدیدآمده در این دو فضای علمی را بشناسد و در پی آن، برداشتی از کلّیّت تحولات رخداده در گرایش اجتماعی برنماید.
دو پرسش اصلی این پژوهش چنین است:
دیدگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه در سده اخیر، پیرامون نظریه حکومتی اسلام، دستخوش چه‌سان دگرگونیهایی شده است؟
درک این دگرگونیها بروز چه تحولاتی را در گرایش اجتماعی مینمایاند؟
به نظر میرسد نظریه حکومتی مفسران اهل سنت طی سده گذشته از نظر محتوایی تحول چندانی نیافته و تنها برخی اصلاحات شکلی متناسب با مباحث روز در آن دیده می‌شود؛ در حالی که گویا نظریه حکومتی مفسران شیعه همراه با تحول محتوایی و شکلی است. این دگرگونی ـ به عنوان جزئی از کل ـ نشان میدهد که گرایش اجتماعی در فضای تفسیرنگاری معاصر اهل سنت، عمدتاً به دلیل چیرگی تفسیر المنار بر دیگر تفاسیر سنی، به جز برخی تحولات شکلی، فراز و فرودی نداشته است؛ حال آنکه این گرایش نزد مفسران اجتماعی شیعی، با پویایی و روزآمدی بیشتری همراه بوده و هست.
Share/Save/Bookmark