امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه پیش دفاع رساله دکتری با موضوع «روش شناسی تطبیقی تفسیر المحیط الاعظم و تسنیم» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب: 11108
 
برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه پیش دفاع رساله دکتری دانشجو حسین تقی پور با موضوع «روش شناسی تطبیقی تفسیر المحیط الاعظم و تسنیم» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور محمدمهدی گرجیان به عنوان استاد راهنما، مهدی باکویی به عنوان استاد مشاور و داوری آقایان محمد اسعدی، محمد اکبری و رحمان عشریه برگزار شد.
چکیده رساله:
تفاسیر عرفانی و اشاری یکی از گرایش‌های تفسیری است که دارای روشی خاص در تفسیر قرآن است و عموما بر پایه کشف و شهود و یافته های باطنی استوار است. از تفاسیر مهم اشاری متقدم شیعه، تفسیر المحیط الاعظم است و از جمله مفسران برجسته عصر حاضر که به مباحث اشاری در تفسیر خود توجه داشته است آیت الله جوادی آملی است.
در این رساله هدف بر آن است که روش شناسی عرفانی این دو مفسر به صورت تطبیقی با هم بررسی شود تا بتوان در صورت امکان روشمندی‌ای را بر این گرایش تفسیری مبتنی بر این دو تفسیر ارزشمند ارائه داد. تاکید دو مفسر بر علم وارثه در مقابل علم دراسه و علم کشفی در برابر علم کسبی از طریق ریاضت و رعایت تقوا و سیر و سلوک در تفسیر قرآن نشان از تأیید این دو مفسر بر روش عرفانی و تصدیق معرفت اهل عرفان است.
هر دو مفسر ضمن هشدار دادن به چالش های تفسیر قرآن به روش عرفانی، به آسیب های موجود در آن توجه دادند و آن دسته از باطنیانی که در وادی تفسیر به رای افتاده‌اند تخطئه نمودند. هر دو مفسر بزرگوار ضرورت تطبیق کشف عرفانی را به نقل(قرآن و روایت) و یافته های عقلی را امری ضروری و واجب دانسته و آن دسته از تأویلات و شهودهایی که با قرآن و روایات و عقل در تضاد باشند را رد نمودند. هر چند که در تفسیر المحیط الاعظم تأویلاتی وجود دارد که در بدو امر عقل گریز به نظر می‌رسد اما مفسر تفسیر تسنیم سعی بلیغی بر روش تفسیر قرآن به قرآن، و روایت و عقل داشته است و از این طریق به لطائف و اشارات و ظرایفی از تفسیر قرآن دست یافته است، بدون اینکه دچار تأویلات و تفاسیر شاذ شود. سید حیدر در کتاب المحیط الاعظم در صدد تاویل آیات بوده است که به ادعای خودش از جانب خدا مامور به بیان آن بوده اما مفسر تفسیر تسنیم در این اثر به دنبال تفسیر قرآن بوده است و به طور کلی تاویل را برای غیر معصومین جایز نمی‌داند.
Share/Save/Bookmark