امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی زابل
پایان نامه قرآنی با موضوع «نقش مودت فی القربی در وحدت امت اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۴
کد مطلب: 9966
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از زابل، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با عنوان «نقش مودت فی القربی در وحدت امت اسلامی» با نگارش آقای هاشم آرمان دانشجوی رشته علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر عباس یوسفی و داوری دکتر سید باقر حسینی در دانشکده علوم قرآنی زابل برگزار شد. این پایان نامه با نمره 18/5 در دانشکده علوم قرآنی زابل پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است: از آنجا که در مورد نقش مودت فی القربی در وحدت و اتحاد مسلمانان تحقیقی جامع و مفصل صورت نگرفته است از این رو در این مورد تحقیقی جامع و مفصل، لازم و ضروری است، بنابراین هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش مودت فی القربی در وحدت امت اسلامی می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است: در قرآن کریم سفارش به محبت و مودت فی القربی شده است و در برخی آیات دیده می شود و طبق شواهد و قرائن موجود، منظور از فی القربی، ائمه علیهم السلام می باشد.
ائمه علیهم السلام با وظیفه الهی که بر عهده آنها محول شده است سعی در وحدت و اتحاد مسلمانان داشته اند تا بتوانند احکام و مقررات الهی را به نحو احسن در جامعه گسترش دهند. همچنین سعی در این داشته اند که مسلمانان با الگوگیری از آنها، به خاطر محبت و مودتی که به آنها داشتند، متحد کنند. مثلا وقتی ائمه علیهم السلام در مسائل حکومت داری به خلیفه های وقت کمک می کردند افراد محب به ائمه علیهم السلام نیز با الگو گرفتن از حرکت آنها، در مسائل حکومت داری به خلفاء وقت، کمک می کردند و همین امر سبب وحدت مسلمانان می شد.
به عبارت دیگر مودت به ائمه علیهم السلام و الگوگیری از آنها سبب می شد مسلمانان در مسائل مختلف مثل حکومت داری با خلفا همکاری داشته باشند و اتحاد مسلمانان را حفظ کنند. یا این که اهل بیت علیهم السلام طبق سخنان نبی اکرم صلی الله و آیات قرآن کریم، مبنی بر وحدت و اتحاد، با مخالفان خود مدارا می کردند و به عقاید آنها احترام می گذاشتند و هیچ گونه تکفیری از آنها صادر نمی شد. تا سبب تفرقه و اختلاف در جامعه ی مسلمین شوند. کلید واژگان: محبت، وحدت، مودت فی القربی، ائمه علیهم السلام.
Share/Save/Bookmark