امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «آسیب شناسی عرفان های نوظهور(حلقه، پائولو کوئیلو و اشو) و راهکارهای مقابله با آن با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی» در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۳
کد مطلب: 9759
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو مریم عباسی سیجانی رشته تحصیلی تفسیر قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «آسیب شناسی عرفان های نوظهور(حلقه، پائولو کوئیلو و اشو) و راهکارهای مقابله با آن با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی» با راهنمایی خانم دکتر طاهره سادات طباطبایی امین و داوری آقای دکتر حمید حسن زاده در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
این پایان نامه با نمره ۱۹ و درجه عالی در تهران پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
یکی از راه های دور ماندن انسان ها از عرفان ناب اسلامی پدیده عرفان های نوظهور است.
در این تحقیق به آسیب شناسی عرفان های نوظهور(حلقه، پائولو کوئیلو و اشو) و راهکارهای مقابله با آن با تکیه بر اندیشه‌های آیت‌الله جوادی آملی پرداخته شده است.
این تحقیق به روش توصیفی، تحلیلی، انتقادی است. آسیب های مشترک میان سه عرفان فوق نادیده انگاشتن خداوند به عنوان هدف غایی، لذت جویی به عنوان هدف غایی، عدم کسب معرفت و خردستیزی و شریعت‌ستیزی است. آسیب‌های اختصاصی عرفان حلقه ازجمله آسیب های اختصاصی عرفان حلقه ناسیونالیستی بودن آن، اعتقاد به شبکه شعور کیهانی، برداشت جدید از مرگ و شیطان می‌باشند. برخی از آسیب های عرفان پائولوکوئیلو اعتقاد به افسانه شخصی، روح کیهانی و جادو و جادوگری است.
مهم‌ترین آسیب‌های عرفان اشو دین‌ستیزی، عدم اعتقاد به بهشت و جهنم و بی‌توجهی به خانواده می‌باشد.
راهکارهای مقابله با عرفانهای نوظهور ذکر شده با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی شناخت عرفان ناب و عرفای حقیقی، عقل گرایی و کسب معرفت، پایبندی به تعالیم شریعت، تلاش برای دستیابی به مکارم اخلاق، استفاده از ظرفیت مجالس و اماکن مذهبی و معرفی اهل بیت(ع) به عنوان برترین الگوهای عملی عرفان ناب است.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۲. آسیب های مشترک میان عرفان های حلقه، پائولوکوئلیو واشو و نقد آنها از منظر قرآن کریم
۳. آسیب های اختصاصی عرفانهای کاذب حلقه پائولوکوئلیو و اشو و نقد آنها از منظر قرآن کریم
۴. راهکارهای پیشگیری از عرفان های نوظهور با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی
Share/Save/Bookmark