امتیاز مثبت
۰
 
وظیفه اصلی دانشگاه ها، بستر سازی برای انجام فعالیت های پژوهشی است
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از خوی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دانشگاه ها بستر سازی برای انجام کارهای پژوهشی است گفت: تا آنجا که توان داریم در حوزه پژوهش باید فعالانه عمل نمائیم چرا که این مقوله مهم نباید در دانشگاه ها کمرنگ شود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۴
کد مطلب: 5979
 
وظیفه اصلی دانشگاه ها، بستر سازی برای انجام فعالیت های پژوهشی است
 
دکتر حسین خانی کلقای عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی در گفت و گو با خبرنگار ایحاء در خوی ، با اعلام این مطلب گفت: تا آنجا که توان داریم، در حوزه پژوهش باید فعالانه عمل نمائیم چرا که این مقوله مهم نباید در دانشگاه ها کمرنگ شود.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی، با اشاره به اهمیت کارهای پژوهشی در بین دانشجویان اظهار کرد: باید در کارهای پژوهشی ، گروهی عمل نمائیم . اساتید دانشگاه ها صرفاً نباید خودشان تحقیق کنند؛ بلکه باید از ظرفیت های باالقوه دانشجویان هم استفاده شود تا آن ها را در این مسیر سوق داده شوند و به فعالیت های پژوهشی روی آورند.
وی در ادامه با اشاره به مأموریت های اصلی دانشگاه ها تأکید کرد : مسئولین دانشگاه نباید به امر پژوهش نگاه زائد و حاشیه ای داشته باشند؛ بلکه باید با حمایت های خود، دانشجویان را به سمت پژوهش که یکی از مأموریت های اصلی دانشگاه ها است، سوق دهند.
نگارنده بیش از ۱۶ مقاله ی علمی در نشریات مختلف علمی پژوهشی و همایش های بین المللی و ملی ، پژوهش در بخش مفردات قرآنی با رویکرد معنا شناسی را از پژوهش های جدید و مفید عنوان کرد و افزود : فعالیت های پژوهشی در بخش مفردات قرآنی بخصوص معنا شناسی واژگان باید بیشتر باشد و ما میتوانیم واژگان قرآنی را بر مبنای اصول علم معنا شناسی بررسی کنیم و با این کار میتوان به یک سری مفاهیم دقیق علمی در کتاب وحی دست یافت.
وی در ادامه گفت: در زمینه پژوهش های بینامتنی قرآنی دانشجویان میتوانند قرآن را در سایر متون دینی و در سایر اشعار دینی و مذهبی بر مبنای قواعد بینامتنی بررسی کرده و به یافته های جدیدی دست یابند.
یادآور می‌شود، حسین خانی کلقای عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی دارای ۱۶ مقاله ی چاپ شده در نشریات مختلف از جمله فصلنامه پژوهشی ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی ،پژوهشگاه علوم انسانی ، نامه فرهنگ آذربایجان شرقی ،تمنای وصال ، احسن الحدیث و همایش های مختلف بین المللی و ملی از جمله همایش بین المللی امام رضا (ع) ،همایش ملی بینامتنیت قرآنی ، همایش ملی واژه پژوهی در علوم انسانی و ترجمه کتاب انواع ادب و مکتب های ادبی انتشارات دانشگاه آزاد تبریز و مجموعه ۱۱ جلدی کودک و نوجوان انتشارات احرار تبریز می باشد.
Share/Save/Bookmark