امتیاز مثبت
۰
 
فرخوان پذیرش مقاله در مجله دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»
دو فصلنامه علمی_تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی اعلام فراخوان داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۲
کد مطلب: 8976
 
فرخوان پذیرش مقاله در مجله دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»
 
به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحاء از تهران، دو فصلنامه علمی_تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی در بهار و تابستان ۹۵ به صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن(دانشکده علوم و فنون قرآن تهران) منتشر شد و شماره چهارم آن پاییز و زمستان ۹۶ به چاپ رسیده است. از تمام اساتید و دانشجویان درخواست می‌شود مقالات خود را در محورهای زیر به مجله به پست الکترونیک mtquranp@gmail.com ارسال نمایند.
محورهای مورد پذیرش مقاله:
 بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف در علوم قرآن: همچون تاریخ قرآن، اعجاز قرآن و اسباب النزول؛
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ادبا و علمای علوم بلاغت در خصوص مباحث ادبی و بلاغی قرآن؛
 بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی؛
 بررسی تطبیقی آراء مختلف مفسّران در تفسیر موضوعی آیات؛
 بررسی تطبیقی دیدگاه‌های دانشمندان علوم قرآنی با مفسّران قرآن در حوزه‌های مختلف قرآنی؛
 بررسی تطبیقی دیدگاه‌های قرآن‌پژوهان و مفسّران معاصر و قدیم در حوزه‌های مختلف قرآنی؛
بررسی تطبیقی روش‌های تفسیری مفسّران؛
 بررسی تطبیقی آراء تفسیری مفسّران شیعی و سنّی؛
 بررسی تطبیقی مفاهیم موجود در قرآن کریم با دیگر کتب آسمانی و متون دینی؛
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مستشرقان و اندیشمندان مسلمان در حوزه علوم قرآنی و تفسیر؛
 و دیگر موضوعات و مسائل حوزه مطالعات تطبیقی- قرآنی؛
شایان ذکر است سایت اختصاصی مجله، به آدرس http://olomquran.ir در اسفند ماه راه‌اندازی شد و شماره‌های قبلی مجله، قابل رویت است.
Share/Save/Bookmark