امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری نشست علمی در دانشکده علوم قرآنی تهران
نشست علمی با موضوع «جایگاه حکومت اسلامی و نقش مردم از منظر آموزه های دینی» با ارائه دکتر محمد فراهانی در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۳
کد مط