امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی دفاع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۴
کد مطلب: 10588
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «زیبا شناسی فاصله در سور مریم، یوسف، فصلت، نازعات» با نگارش خانم سمیه جبارپور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر عسگر بابازاده اقدم و داوری آقای دکتر حسین خانی کلقای در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است: برای شناخت هنر درونی آثار، بایست که زیبایی های آنها را شناخته و به مطالعه آنها پرداخت، چرا که با شناخت زیبایی های یک اثر هنری است که نور آن متجلّی شده و بروز می یابد، قرآن کریم نیز به عنوان کلام وحی الهی و معجزه جاوید رسول اکرم (ص) سرشار از نور الهی است و یقیناً این اثر هنری خداوند، منبع زیبایی ها بوده و از هر جهتی که به زیبایی شناسی آن پرداخته شود نیکو است.
بحث فواصل قرآنی یکی از مباحث بلاغی قرآن کریم و از جمله جنبه های هنری ـ موسیقیایی قرآن کریم می باشد که در ارتباط تنگاتنگ با معنا و مفاهیم آن قرار دارد. فاصله، مقاطع کلام و یا به عبارتی کلمه آخر آیه همانند قافیه در شعر و یا سجع در نثر است. این جنبه از بلاغت، به علت تأثیر در نفوس و همچنین اثرگذاری در مفاهیم آیات قرآنی، جایگاه والایی در بلاغت قرآن کریم به خود اختصاص داده است، لذا تحقیق حاضر، به بررسی زیبایی شناسانه فاصله در چهار سوره منتخب «مریم، یوسف، فصلت و نازعات» پرداخته است.
همینطور معرفی و آشنایی با مبحث فاصله، تحلیل فواصل در سور مذکور و ارتباط آنها با مفهوم آیات و همچنین بحث فاصله سازی در این سور، مورد بررسی قرار گرفته است. برای دستیابی به پیوند میان معنا و فواصل یک سوره، بایستی که ابتدا فواصل سوره به صورت دقیق بررسی شده و مفهومشان با مفهوم آیات تطبیق داده شود، چرا که با تغییر مفهوم آیات و همچنین جوّ حاکم بر فضای سوره، فواصل نیز تغییر می نمایند.
بحث دیگر تناسب میان فواصل می باشد که این مناسبت امری بسیار مهم بوده و در چینش کلام نیز تأثیر بسزایی دارد، به همین جهت گاهی ملاحظه می شود که برای مراعات فاصله، کلام از نظم متعارف خارج شده است، که در تحقیق حاضر سور مذکور از این جهت مورد بررسی قرار گرفته اند و چنین به دست آمده است که فاصله سازی در این سور علاوه بر مراعات فواصل و ایجاد نظم در کلام در رسایی معنا و مفهوم آیات نیز دخیل بوده است.
Share/Save/Bookmark