امتیاز مثبت
۱
 
تحلیل نظام قرآنی مراحل ارتباط انسان با خدا و دلالت‌های تربیتی آن
جلسه پیش دفاع رساله دکتری با موضوع «تحلیل نظام قرآنی مراحل ارتباط انسان با خدا و دلالت‌های تربیتی آن» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۰
کد مطلب: 11307
 
تحلیل نظام قرآنی مراحل ارتباط انسان با خدا و دلالت‌های تربیتی آن
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه پیش دفاع رساله دکتری دانشجو محمدحسین شیرافکن با موضوع «تحلیل نظام قرآنی مراحل ارتباط انسان با خدا و دلالت‌های تربیتی آن» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور مهدی داوری به عنوان استاد راهنما، علی غضنفری به عنوان استاد مشاور و داوری آقایان سید عبدالرسول حسینی زاده، سید علی حسینی زاده و سید علی میرآفتاب برگزار شد.
چکیده
عناصر تربیت اعم از اهداف، اصول، روش‌ها، عوامل و موانع تربیت به چیستی انسان، بازگشت دارد. شرط اولیه و اساس در اتقان یافته‌ها پیرامون چیستی انسان و ساختار وجودی او، بهره‌مندی از منابع علمی موثق است. در میان منابع موجود، اتکای به قرآن به‌عنوان منبع اصیل، قطعی‌الدلاله و قطعی‌الصدور، انکارناپذیر است. به‌ویژه آنکه این متن مقدس، رسالت خود و رسول را هدایت و تربیت بشر معرفی کرده است. قرآن کریم کامل ترین رهاورد جاودانی و برترین نعمت الهی بر بشریت است که انسان تنها در سایه تعالیم آن می تواند به کمال نهایی و مقام انسانیت راه یابد. از این جهت خدای سبحان این کتاب عظیم را به عنوان نور به جهانیان معرفی می کند (نساء: ۱۷۴) و خاصیت نورانی بودن آن این است که هم معارف آن روشن و مصون از ابهام است و هم قادر است تا جوامع بشری را از هر گونه تاریکی اعتقادی و سرگردانی در انتخاب راه و یا تحیَر در ترجیح هدف و مانند آن برهاند (ابراهیم: ۱).
از جمله مسائل مطروحه در قرآن ارتباط ضروری میان انسان و خداست. در این بین به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا در این ارتباط مطرح شده میان انسان و خدا، مراحلی وجود دارد؟ اگر مراحلی وجود دارد آیا قابلیت مرتبه بندی نیز دارد یا خیر؟ همچنین در صورت وجود مراحل مختلف، چه دلالت های تربیتی می توان از آن برداشت کرد؟
هدف از این پژوهش دستیابی به منظومه ای از سیر الهی با تمسک به هندسه معرفتی قرآن و کسب دلالت های تربیتی برای تسهیل در رشد و تعالی انسان می باشد. این رساله با روش تحلیلی_توصیفی نگاشته شده که در آن از منبع اصیل قرآن و در کنار آن برای فهم صحیح آیات از روایات و نهج البلاغه به عنوان مفسّر و مبیّن بهره گرفته شده است.
در این رساله مراحل ابتدایی را به دو دسته اعتباری و وجودی تقسیم کرده که در مرحله اعتباری به هشت قِسم از ارتباط اشاره شده است. نتیجه حاصل شده از این قرار است که مراحل اعتباری دارای مراتب بستر ساز، بینش ساز و تقویت کننده بوده و مقدمه ای برای ورود به مرحله وجودی است. در واقع رابطه با خدا محور روابط بوده ارتباط معرفتی و عملی با خدا دارای تعامل دو طرفه است. سپس دلالت های تربیتی که از مراحل ارتباط انسان با خدا حاصل می‌شود را تحلیل نمودیم که ثابت شد این مراحل ویژگی های مهم تربیتی مخصوص به هر مرحله را در خود جای داده است.
کلید واژه: نظام قرآنی، ارتباط وجودی، ارتباط ایمانی، دلالت تربیتی، تربیت کوثری، تربیت هجری، تربیت انکشافی.
Share/Save/Bookmark