امتیاز مثبت
۰
 
از سوی استاد مدعو دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه مطرح شد،
تبیین ابعاد جریان عاشورا
تاریخ انتشار : شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب: 7130
 
 
به گزارش پايگاه قرآني – دانشگاهي ايحاء از كرمانشاه، علی محمد فلاحی از اساتيد مدعو دانشكده علوم قرآني كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ايحاء درخصوص محرم و جریان عاشورا اظهار کرد: ماه محرم ظرف وقوع حوادثی است که از دو جهت قابل توجه است ، از جهتی یادآور غم، اندوه، اضطراب و ظلم و ستم ، اشک و ناله و از جهتی دیگر سفیر حرکت ، تکاپو ، رشد ، ترقی ، رهائی ، انسانیت ، وارستگی و آزادگی است.

وی افزود: با این وصف جریان عاشورا دو وجهی است . وجه اول ظلم ، ستم ، توحش ، عطش ، گناه ، پلیدی و پلشتی است و وجه دیگر رشادت ، دلیری ، شجاعت ، تقوا ، پارسائی .زمانی که وجه اول آن برای انسان تداعی می شود شکسته دلی و جاری شدن اشک ، سوز و گداز را به ارمغان می آورد و تداعی وجه دوم ، نیرو ، قدرت ، حرکت و سازندگی را به دنبال خود دارد .

فلاحی درخصوص راز ماندگاری جریان عاشورا با توجه به گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال از آن، گفت:
حرکت های اجتماعی و نهضت هایی که در میان جوامع انسانی پدید آمده اند ، یکسان نبوده برخی در بُعد زمان پیشرفت داشته و برخی علاوه بر زمان، از نظر جغرافیائی نیز پهنای عظیمی به خود اختصاص داده است و در این میان حرکت اصلاحی انبیاء علاوه بر دو بُعد فوق در عمق و روح و جان پیروان خود ریشه دوانده اند. اما جریان قیام امام حسین (ع) علاوه بر نفوذ خارق العاده در بُعد مکان ، زمان و روح و روان پیروانش ، محدودیت مذهبی و دینی نیز ندارد بلکه فرا مذهبی و فرادینی است و در وجود پیروان سایر مذاهب و ادیان نیز رسوخ یافته است که با وجود گذشت قرن ها زمانی که سجایای اخلاقی آن امام هُمام شنیده می شود اشک شوق از چشمان جاری می گردد و همه به یاد مصائبش می گریند. در حقیقت قیام امام حسین (ع) همچون قوانین فطرت جاودانه می ماند .

استاد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه افزود: به همین سبب پیامبر اسلام (ص) فرمودند : از قتل حسین (ع) حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد می شود که هیچوقت سرد نخواهد شد . از این حدیث می توان نتیجه گرفت که اولاً هر کس به هر اندازه که از ایمان حتی ایمان فطری برخوردار باشد، به هنگام رویاروئی با جریان عاشورا و شهادت امام حسین (ع) دل شکسته و چشمانش اشکبار می شود . دوماً، چون همه انسان ها در ایمان فطری اشتراک دارند لذا بهره مندی از جریان شهادت امام حسین (ع) اختصاص به گروه خاصی ندارد بلکه متعلق به تمامی جامعه انسانی است .Share/Save/Bookmark