امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «چالش های تحقق تمدن نوین اسلامی با الهام از آیات و روایات» برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۷
کد مطلب: 8823
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «چالش‌های تحقق تمدن نوین اسلامی با الهام از آیات و روایات» با نگارش حسین خدامی دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

این جلسه با حضور مهدی داوری به عنوان استاد راهنما و مهدی عبدالهی‌پور به عنوان استاد داور، در سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

چکیده پایان نامه:
باور به اینکه شناخت چالش‌های پیش رو در یک جامعه می‌تواند در پیشروی به سوی تمدنی نوین ما را یاری رساند و مفید واقع شود سخن بیهوده نیست. رشد و نمو و تعالی یک نظام و به تبع آن یک جامعه در گرو شناختن موانع و چالش ها صورت می‌گیرد. موضوع پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که تمدن اسلامی به مثابه یک تمدن سنتی رو به رشد، با پشتوانه عظیم و پایدار معنوی می‌تواند هویت خود را بازشناسد و با عبور از موانع پیش رو روح تازه‌ای را در کالبد جوامع بشری به خصوص در جوامع اسلامی بدمد و موجب شکوفایی و فراگیری تعالیم اسلام و قرآن گردد. لذا می‌طلبد همه در جهت این امر مهم تلاش کرده، به سهم خود در رفع موانع و تشکیل جامعه‌ای آرمانی و در نهایت تمدنی نوین مشارکت داشته باشیم. این پژوهش نخست به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا اصولاً امروزه تمدن اسلامی زنده و دارای حیات است؟ و اگر چنین است، آسیب‌های آن در عرصه‌های گوناگون از چه روست؟ هدف علمی و کاربردی پژوهش حاضر، شناخت و آگاهی از آسیب‌های گذشته و حال تمدن اسلامی، با هدف دوری جستن از آنها و در نهایت، زمینه‌سازی برای ترمیم آسیب‌ها و مخاطرات، در راستای شکوفایی و انسجام بیش از پیش این تمدن است. روش ما در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و لذا در این پژوهش سعی شده تا با مراجعه به منابع به‌روز و در دسترس و حوزه تخصصی و همچنین از جوانب گوناگون موضوع پیش رو مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: تمدن، اسلام، چالش‌ها، تمدن نوین اسلامی، قرآن، سنت.
Share/Save/Bookmark