امتیاز مثبت
۳
 
پذیرش مقاله هیات علمی دانشکده شیراز در نشریه علمی پژوهشی
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث پذیرش شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۷
کد مطلب: 9796
 
پذیرش مقاله هیات علمی دانشکده شیراز در نشریه علمی پژوهشی
 
به گزارش ایحا، مقاله دکتر محمدعلی همتی، معاون آموزش و پژوهش و عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و دکتر وفادار کشاورزی عضو هیأت علمی دانشکده و خانم فاطمه عساکره دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده با عنوان «نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما درباره فاتحه» در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث پذیرش شد.
Share/Save/Bookmark