امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
جلسه دفاع از پایان نامه «حریم خانواده در آیات و روایات» در دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۷
کد مطلب: 9912
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع حریم خانواده در آیات و روایات با نگارش دانشجو مرضیه بومدی، راهنمایی استاد وحیده شهریاری و داوری آقای عباس قربان زاده در محل سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
انسان ها دارای عقاید، افکار و احساساتی هستند که نمی خواهند برای دیگران آشکار شود یا علی رغم آشکارشدن از افشای آن راضی نیستند و در مقابل ورود و نظارت دیگران به محدوده ای که برای خود تعیین کرده اند واکنش نشان می دهند و از ورود افراد دیگر به حریم خود جلوگیری می کنند.
در این پژوهش هدف بر آن است که به بررسی حد و مرز هایی که بین اعضای خانواده و اجتماع وجود دارد پرداخته شود که با توجه به جامعه کنونی که پر از فراز و نشیب است از مهم ترین امورات زندگی بشر به شمار می آید.
بنابراین نگارنده در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی و روایی این حریم را مورد بررسی قرار می دهد و آثار و راهکارهای حفاظت از این حریم را بیان می نماید.
در نتیجه اعضای خانواد با استفاده راهکارهای بیان شده نیز موظفّ اند به حریم یکدیگر احترام قائل باشند و آن را رعایت کنند که ثمره آن استحکام خانواده و عاقبت بخیری هر یک از اعضا خواهد بود.
Share/Save/Bookmark