امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه «معناشناسی واژه مودت در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵
کد مطلب: 9705
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «معناشناسی واژه مودت در قرآن کریم» به نگارش دانشجو محدثه عرب رشته تحصیلی تفسیر و علوم قرآن مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر زهره اخوان مقدم و داوری دکتر حمید حسن زاده در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۹.۲۵ و درجه عالی پذیرفته شد.
چکیده پایان نامه به این شرح است:
یکی از مباحث جدید در حوزه پژوهش های قرآنی؛ بررسی معناشناسی واژه های قرآن است که بخشی از دانش زبان شناسی می باشد که از رهگذر آن می توان به تحلیل معنای واژه ها و جمله های متن پرداخت. مفهوم شناسی واژگان قرآن و تعیین قلمرو معناشناسی هریک براساس کاربرد آن ها در آیات گوناگون، از جمله مسائلی است که در فهم صحیح معارف قرآن اهمیت به سزایی دارد.
رساله حاضر با استفاده از شیوه پردازش و تحلیل، معناشناسی مفهوم مودت در قرآن کریم را براساس روابط هم نشینی و جانشینی به منظور دستیابی به مؤلفه های معنایی این واژه بررسی کرده است. کلمه مودت از ریشه «ودد» و در قرآن شش بار تکرار شده است؛ «مودت» اخص از محبت و به معنای محبتی پایدار است که در دل تثبیت شده و در مقام عمل اثرش ظاهر گردد به طوری که طرف مقابل متوجه این محبت و علاقه شود و نوعی تأثیر متقابل به وجود بیاورد. در قرآن مشتقات این ریشه ۲۸ مرتبه در سه محور ارتباط با خدا، ارتباط با مؤمنان و ارتباط با کافران به کار رفته است؛ در محور اول که مربوط به خداوند است؛ نشان دهنده محبت ویژه خداوند به بندگان است و ودود از اسماء الهی ناظر بر همین مطلب است. محبت ویژه خداوند به بندگان موجب ترحم بر آنان، ادامه نعمت ها و پذیرش مکرر توبه آنان می شود. معنای مودت در محور دوم در ارتباط با رفتار مؤمنان با یکدیگر است و حدود محبت را مشخص می کند. این آیات به مؤمنان نشان می دهد در چه مواضعی نباید مودت یا محبت پایدار و تثبیت شده داشته باشند؛ مثلا در مقابل یهود؛ و در چه مواضعی باید نسبت به مؤمنان دیگر محبت پایدار داشته باشند. اوج این محبت پایدار که آثارش در عمل نیز ظاهر می شود؛ آیه ۲۳ سوره ی شورا است؛ در این آیه خداوند به مؤمنان دستور می دهد نسبت به اهل بیت پیامبر مودت داشته باشند. این با توجه به هم نشین های حسنه، قربی و ودود تبیین شده است. معنای مودت در محور سوم در ارتباط با کافران می باشد که مودت در تمام آیات ناظر به وقایع قیامت است. در این محور ریشه-ی ودد به معنای تمنا و آرزو تعبیر می شود؛ زیرا ناظر بر آرزوهای آنان است که به نوعی از موقعیت وحشتناک خودشان در قیامت فرار می کنند.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. معرفی روش معناشناسی .
۲. معناشناسی آیات مشتمل بر ریشه «ودد» مرتبط با خداوند
۳. معناشناسی آیات مشتمل بر ریشه «ودد» مرتبط با مؤمنان
۴. معناشناسی آیات مشتمل بر ریشه ی «ودد» مرتبط با کافران
Share/Save/Bookmark