امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان «بررسی هماهنگی آوایی، واژگانی و نحوی سور حوامیم» برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۰
کد مطلب: 10958
 
 
به گزارش پایگاه قـرآنی دانشگاهی ایحا از كرمانشاه، جلسه دفاعیه دانشجو طیبه بابائیان رشته تحصیلی تفسیر و علوم قرآن مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی هماهنگی آوایی، واژگانی و نحوی سور حوامیم» با راهنمایی دکتر مسعود اقبالی و داوری دکتر صمد اسمی قیه باشی با نمره 17/50 و درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.
در بخشی از این پایان نامه می خوانیم:
اعجاز همگانی بودن و جاودانگی قرآن اقتضا می کند که ‌این کتاب با زبان مشترک عامه دنیا سخن بگوید، به نحوی که آحاد بشر اعم از عالم و عامی با هر رنگ و زبانی و در هر برهه ای از زمان در هر جایی از جغرافیای زمین قادر به فهم زبان و درک مفاهیم متعالی آن باشد که این خود بالاترین اعجاز ممکن است. بنابراین خداوند زبان موسیقی را برگزیده است که زبانی جهانی است. علاوه بر آن موسیقی کلام به سبب جاذبه همگانی اش، به عنوان بهترین باب ورود به مفاهیم متعالی آن است.
سبک شناسی علمی‌ است که فارغ از معنا با بررسی واژگانی در سه لایه آوایی، واژگانی و نحوی به بررسی مؤلفه های ‌یک متن برای پی بردن به اغراض گوینده می پردازد و با توجه به آن‌که قرآن به احسن وجه از این سه مؤلفه برای جذب مخاطب بهره برده است، شایسته ترین متن برای واکاوی است. در این میان سور حوامیم با توجه به مطلع مشابه(حم) و نزول‌ یکجای آن، توجه نگارنده را برای بررسی به خود معطوف نمود تا ضمن بررسی مؤلفه‌های سبکی، هماهنگی آنها در این سه حوزه مورد مداقه قرار گیرد.
نتایج تحلیل نشان می دهد که نه تنها همجواری واج ها و تفخیم و ترقیق و همس و جهر آواها، گزینش واژگان و تکرار آنها و تسجیع کلام و مؤلفه‌های نحوی این مجموعه سور کاملا منطبق بر اغراض آیه و سور است، بلکه در مجموعه حوامیم، در آیات با محورهای مشترک مانند عذاب، تبشیر و تنذیر و... این ویژگی های آوایی دارای هماهنگی مثال زدنی می باشد و تمام مؤلفه های سبکی در این هفت سوره به مثابه ‌یک کل واحد عمل می کنند؛ به گونه‌ای که عمارت آباد سخن در این هفت سوره همانند ‌یک بنای واحد هستند که هر کدام از سوره ها همچون اتاقی از این عمارت است که ضمن حفظ تشخص خاص خود، جزیی از این کل واحد به‌شمار می روند.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. تعریف مفاهیم سبک و سبک‌شناسی و معرفی سور حوامیم
۲. بررسی هماهنگی آوایی حوامیم از منظر سبک‌شناسی
۳. هماهنگی واژگانی و لغوی سور حوامیم با رویکرد سبک شناسانه
۴. سبک‌شناسی نحوی و تناسب و هماهنگی آن در حوزه متنی
Share/Save/Bookmark