امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در فصلنامه مشرق موعود
مقاله دکتر علی محمدی آشنانی تحت عنوان «آرمان شهر مهدوی، تجلّی هدفمندی آفرینش، غایت مندی تاریخ و اوج تکامل فرد و جامعه انسانی از دیدگاه قرآن و روایات» در فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود پذیرش شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۸
کد مطلب: 10606
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در فصلنامه مشرق موعود
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، مقاله دکتر علی محمدی آشنانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تحت عنوان «آرمان شهر مهدوی، تجلّی هدفمندی آفرینش، غایت مندی تاریخ و اوج تکامل فرد و جامعه انسانی از دیدگاه قرآن و روایات» مورد پذیرش داوران فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود قرار گرفت و در شماره های آینده مجله منتشر خواهد شد.
Share/Save/Bookmark