امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در خوی دفاع شد .
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب: 11731
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی خوی
 
به گزارش ایحاء از خوی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد باموضوع «تحلیل روابط مفهومی واژگان قرآنی "کتب، وجب، فرض و حکم" و تطبیق آن با اصول فقه» با نگارش توحید نصراللهی نیار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر حسین خانی کلقای و داوری دکتر عسگر بابازاده اقدم در دانشکده علوم قرآنی خوی دفاع شد.

درچکیده این پایان نامه آمده است :
بهره گیری از روابط مفاهیم واژگان، مخصوصا لغات قرآن کریم و گزینش صحیح واژگان و استعمال آنها در علوم دیگر، مخصوصا برای فقیه ، مجتهد ، مفسر و مترجم حائز اهمیت است. از آنجائی که گزینش واژه ها در قرآن کریم بی حکمت نیست، بر قرآن پژوهان و فقهاء ضروری است، معنا ومفاهیم صحیح کلمات را دریابد و با تحلیل روابط مفهومی، جایگاه واژگان مذکور را به درستی مراعات بکند تا خواننده و مقلد در سردرگمی و حیران نباشد.
بر این اساس این پایان نامه به تحلیل روابط مفهومی واژگان "حکم، وجب، کتب و فرض" و سپس به تطبیق این روابط در «فقه واصول» می پردازد. با تطبیق روابط این واژگان با اصول فقه، دریافت شد که فقیه و اصولی این واژگان را از قرآن وام گرفته، ماده "حکم" با بیشترین فراوانی نسبت به سایر واژگان، در فقه به «حکم-شرعی» انصراف دارد و بیشترین کاربرد در فقه مربوط به «حکم تکلیفی و حکم وضعی» می باشد و با سایر واژگان مذکور همچون "وجوب" رابطه شمول معنایی دارند. ماده "فرض" در «سهم-الارث»، «متعلقات زکات»، «مهریه» و «نمازهای روزانه» در فقه با توجه معنای قرآنی (جدا کردن، تقدیر معین لزوم و ...) استفاده شده است و با مفهوم واژه "وجب" در برخی موارد رابطه هم-معنایی دارد. ماده "وجب" بعد از "حکم" با بیشترین فراوانی، به معنای «تثبیت حکم» در فقه و اصول کاربرد دارد و معنای خاص تری نسبت به «وقوع و سقوط» از معنای لغوی و قرآنی دارد.
هرچند اقسام متعددی برای این واژه در اصول فقه آورده شده، ولی در قرآن کریم، چنین مواردی اصلا وجود ندارد. و فقط در یک آیه آن‌هم در مورد «نحرقربانی حج» استفاده شده است. اما در آخر ماده "کتب" به خصوص در فقه واصول بحث نشده است، فقط در مواردی همچون «عبدمکاتبه»، دلالت جملات اخباری به انشاء طلب همچون جمله «کتب علیکم» و مواردی همچون أمر به «کتابت» به کار برده شده است.
Share/Save/Bookmark