امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم با موضوع «بررسی مفهوم و مصداق واژه امام در آیه ابتلا از منظر علامه طباطبایی» برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۳
کد مطلب: 10921
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «بررسی مفهوم و مصداق واژه امام در آیه ابتلا از منظر علامه طباطبایی» با نگارش سیده معصومه رسولی دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور حجت الاسلام محمد اکبری به عنوان استاد راهنما و حجت الاسلام رحمان عشریه به عنوان استاد داور، در سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
چکیده:
خداوند متعال در آيات متعددي از قرآن كريم به مسئله «امامت» اشاره کرده است. یکی از بارزترین آنها، آیه ابتلا می باشد. از دیرباز نظرات گوناگونی درباره مفهوم واژه «امام» در این آیه ارائه شده که نظر علامه طباطبایی(ره) در نوع خود قابل توجه و بررسی است. ایشان برجسته ترین معنا از امامت در این آیه را، هدایت باطنی و ملکوتی و هدایت به معنای ایصال به مطلوب می دانند.
یافته های پژوهش، این مسئله را اثبات می کند که مقام امامت، عهد خداوند و مقامی برتر و والاتر از نبوت است. مقامی که یک نوع ولایت بر اعمال مردم بوده و فقط با جعل از سوی خدا صورت می گیرد. نبوت و رسالت همواره با امامت (سیاسی‌ - اجتماعی ) همراه بوده اما هدایت امامبه معنای راهنمایی نیست؛ بلکه رساندن به مقصد است. امام شناسی یک تکلیف بزرگ اسلامی است. این مسئله به قدری مهم و ضروری است که در قرآن و احادیث، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. لذا در صورت عدم شناخت امام، جامعه به فساد و انحراف کشیده می شود.
اهمیت این موضوع، پژوهشگر را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را، با گردآوری مطالب از منابعمکتوب کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی با موضوع «بررسی مفهوم و مصداق واژه امامدر آیه ابتلا از منظر علامه طباطبایی(ره)» مورد بحث و بررسی قرار دهد.
Share/Save/Bookmark