امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی شیراز
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۴۷
کد مطلب: 9382
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی شیراز
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه «شيوه قرآن کريم در بکارگيري آرايه هاي بياني در مسير هدايت» با نگارش خانم سوسن زارع دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر وفادار کشاورزی و داوری دکتر زینب روستائی در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 18 در دانشکده شیراز پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
یکی از سبک های بیان در قرآن، استفاده از آرایه های ادبی تشبیه، استعاره و کنایه برای تربیت و هدایت نوع بشر و به تعقّل و تفکّر واداشتن او است. تصاویر بیانی که از این طریق پدید آمده به بیان زندگی انسان، رابطۀ او با جهان هستی، فرجام کار او، احوال بهشت و جهنم و نعمت ها و نقمت های آن دو، طرح قصه های عبرت آموز و اموری از این دست، پرداخته است.
در این تحقیق، به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آیاتی از قرآن، کاربردهای مختلفِ شیوه های بیانی، بررسی شده و در ضمن پرداختن به هر یک از آرایه ها از لحاظ ادبی و برداشت تربیتی - هدایتی از آن ها به تحلیل هر یک پرداخته شده است.
نتیجۀ بحث نشان می دهد که طرز بیان قرآن در تربیت و هدایت انسان این گونه است که تمام فضایل و رذائل اخلاقی از طریق تصویرسازی در متن قرآن، به نیکویی ترسیم شده و زیبایی اخلاق پسندیده و پستی رفتارهای ناپسند در پیش چشم انسان مجسّم شده تا از آن درس زندگی بیاموزد و آن را سرمایۀ حیات دنیوی و سعادت اخروی خویش قرار دهد.
Share/Save/Bookmark