امتیاز مثبت
۱
 
جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم در نیمسال تحصیلی جدید برگزار شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۴
کد مطلب: 8392
 
جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، این نشست با حضور معاون آموزش و پژوهش دانشکده و دیگر اعضای شورای آموزش دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.  

در این نشست پس از بررسی درخواست های دانشجویان ، دکتر مهدی داری معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی قم گفت: انتظار این است مدیران گروه فعال تر و حداقل به صورت ماهانه یک بار جلسه هم فکری، هم اندیشی و نشست علمی با اساتید برگزار نمایند.

وی افزود: در این جلسات فقط به ساختار و مشکلات دانشگاه توجه نگردد بلکه راهکارهای عملیاتی با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد بررسی گردد.

در ادامه دکتر مهدی باکویی مدیر گروه ادبیات عرب دانشکده پیشنهاد داد این جلسات حول یک موضوع علمی یا مشکلات و مسائل مربوط به دروس برگزار گردد تا آسیب شناسی گردد و راهکار مناسب داده شود.

همچنین دکتر سکینه آخوند مدیر گروه تفسیر دانشکده در رابطه با دروس قرائت و تجوید پیشنهاد داد جهت رفع موانع و ارتقاء سطح قرائت و تجوید دانشجویان از اساتید قرآنی دعوت گردد و نظرات و پیشنهادهای آنان در خصوص روش قرائت قرآن اخذ و به کار گرفته شود.

در پایان علی اصغر شعاعی عضو دیگر شورای آموزش دانشکده نیز یادآور شد: باید نتیجه برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید با موضوعات علمی یا درسی بررسی و تحلیل شود.
Share/Save/Bookmark