امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه ويژگی های اخلاقی انسان مؤمن از ديدگاه قرآن در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
جلسه دفاع از پایان نامه ويژگی های اخلاقی انسان مؤمن از ديدگاه قرآن در دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۶
کد مطلب: 9049
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، جلسه دفاعیه دانشجو راهله هادوی رشته تحصیلی علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «ويژگی های اخلاقی انسان مؤمن از ديدگاه قرآن» با راهنمايی سرکار خانم دکتر مهرناز گلی و داوری جناب آقای دکتر حمید کمانکش در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد، که در نهایت با نمره هفده و نیم و درجه خوب پذيرفته شد.
چکیده پایان نامه به این شرح است:
«در جامعه كنوني، به دلیل فرو رفتن انسان در امور دنیوی، ضرورت پرداختن به تربیت اخلاقی بيش از گذشته احساس مي شود؛ چرا که از سویی با بحران هویت انسانی و ارزش های اخلاقی رو به رو هستیم و از سوی دیگر با فزونی انگیزه های فساد و انحراف؛ بشر، امروزه دست کم برای تحقق جامعه سالم و ایجاد تعادل روانی در افراد ناگزیر است به ارزش های اخلاقی روی آورد.
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي اخلاقي انسان مؤمن در دو بعد فردي و اجتماعي است. در مجموع می توان گفت که با استخراج جلوه های اخلاق فردي و اجتماعی انسان مؤمن و با توجه به موضوعات آن در اسلام از آیات قرآنی و روایات معصومان مواردی همچون عدالت گستری، آداب معاشرت، امر به معروف و نهی از منکر، صله رحم، وفای به عهد، صداقت، جوانمردی، اصلاح ذات البین(کوشش برای اصلاح بین افراد)، ایثار، بخشندگی، مهرورزی، پرهیز از تجسس، تهمت، استهزا، تمسخر، دروغ، دوری از مجادله و مراء(آداب اخلاقی گفتگو)، خوش اخلاقی و ... يافت مي شود که رعايت آن ها بارها مورد تأکید بزرگان دين قرار گرفته است.
این تحقیق به دنبال آن است تا با استخراج گزاره‌های اخلاقی مطرح شده در آیات قرآن کریم و بررسی آنها به این سؤالات اصلی پاسخ دهد که الف) ويژگي هاي اخلاقي انسان مؤمن از ديدگاه قرآن چيست؟ ب) نقش اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي از منظر قرآن چيست؟ به منظور پاسخگویی به سؤالات فوق، ابتدا به تبیین مفهوم اخلاق و مبانی آن بر پایه منابع اسلامی و مفاهیم قرآنی، احادیث و نقل قول های معتبر با استفاده از اصول علمی و منطقی پرداخته و سپس گزاره‌های اخلاقی مطرح شده در قرآن کریم استخراج شده و با استفاده از سایر منابع در حیطه مباحث علوم قرآنی و کتب اخلاق، ويژگي هاي اخلاقي انسان مؤمن، در دو حوزه فردی و اجتماعی مورد پژوهش قرار گرفته تا پاسخ سؤال دوم نیز به خوبی تبیین شود. مطالعه حاضر از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی بوده که با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.
در پايان با بررسي هاي انجام گرفته اين نتيجه حاصل شد كه اخلاق اجتماعي اهميت بيشتري در علم اخلاق دارد و شخصيت انسان، متأثر از آن مي باشد.
Share/Save/Bookmark